Succé för ”ny” hemtjänst i Sundsvall
Foto: Colourbox
Nyheter | Omsorg | Gott exempel

Succé för ”ny” hemtjänst i Sundsvall

Äldre med hemtjänst i Skönsmon i Sundsvall blir allt nöjdare och tryggare. Bättre personalkontinuitet är viktigaste orsaken, visar en ny undersökning.

Publicerad 2015-06-03

Det är fackförbunden Kommunal och Vision – som organiserar bland annat undersköterskor och hemtjänstchefer – som bett ideella Forum för Health Policy att gå till botten med varför Skönsmons hemtjänst har hittat en modell som tycks göra såväl äldre kunder som hemtjänstpersonal allt nöjdare.

På ett seminarium 3 juni presenterades rapporten ”Skönsmons hemtjänst i Sundsvall – Ett framgångsexempel” av projektledaren Peter Daneryd.

– Vi vill lyfta goda exempel och använda dem för att utveckla en kunskapsdialog mellan utförare och beslutsfattare. Skönsmon är definitivt ett sådant exempel.

Genom att ge de medarbetare i hemtjänsten som möter de äldre ett större inflytande över arbetet har bland annat minutmätningen av olika insatser kastats överbord.

Schemaläggning har också anförtrotts undersköterskorna själva.

Utgångspunkten har varit intervjuer med de äldre och vad de faktiskt önskar.

Rapporten pekar på flera positiva effekter:

•    De äldre slipper träffa lika många olika personer från hemtjänsten
•    De äldre får i högre grad påverka innehållet och användandet av den biståndsbedömda tiden
•    Sjukskrivningar har blivit färre – budgetunderskott har blivit överskott
•    De äldre säger sig vara nöjdare med hemtjänsten

– Det handlar om att ge personalen förutsättningar att vara proffs, menade Annelie Nordström, förbundsordförande i Kommunal, under seminariet. Vi måste bort från den kortsiktiga ekonomistyrningen och istället tänka inifrån och ut genom att ta utgångspunkten i mötet mellan den som får och den som ger hemtjänsten.

– Vi vill med rapporten också få fram betydelsen av att hemtjänsten utvecklas så att den blir bra för äldre och för de som jobbar. Hemtjänsten blir en allt viktigare verksamhet för landet Sverige.

Annelie Nordström pekade på att allt fler blir äldre och i behov av hemtjänst och på att 140 000 personer i Sverige har gått ner i arbetstid för att möta upp en äldreomsorg som inte är tillräcklig.

När personalen på fältet fått mer ansvar och större befogenheter har cheferna kunnat ägna sig åt annat arbete än detalj- och minutstyrning.

– Det har gjort cheferna mer tillgängliga för att i stället stötta och handleda sin personal, vilket har skapat förutsättningar för goda arbetsvillkor för personalen, framhöll Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision.

– Det i sin tur är grundläggande för kontinuitet och därmed kvalitet i verksamheten.

Modellen i Skönsmon har stegvis införts i hela Sundsvalls kommun, och utvärdering pågår.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kunden är grunden

Skönsmon är ett av hemtjänstområdena i Sundsvalls kommun.

Förändringsprojektet påbörjades under 2012.

Det nya sättet att jobba bygger på ett så kallat Lean-koncept – Vanguardmetoden vars kärna är att man har ett starkt fokus mot den äldre hemtjänstkunden som sätt att utveckla ett effektivare sätt att jobba och en bättre kvalitet.

Rapporten bygger på en undersökning som genomfördes under hösten 2014.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas