SPF Seniorerna: Statliga riktlinjer krävs för hemtjänsten
Nyheter | Omsorg
Från Uppdrag Granskning i SVT

SPF Seniorerna: Statliga riktlinjer krävs för hemtjänsten

SPF Seniorerna reagerar starkt på SVTs reportage om hur politikernas beslut leder till att hemtjänsten systematiskt bryter mot Socialtjänstlagen.

Publicerad 2015-09-10

Uppdrag gransknings reportage ”Jag vill inte bli glömd” berättar bland annat om Barbara Holsbeck som själv arbetat inom hemtjänsten i 25 år.

Men nu är hon gammal och sjuk, och helt beroende av hemtjänst. Under två veckor har 35 olika personer från hemtjänsten kommit hem till Barbara.

Reportaget beskriver från olika infallsvinklar hur hemtjänsten i Göteborg har havererat.

Äldreminister Åsa Regnér säger i programmet att det inte fungerar som det är tänkt. Hon säger sig också bli starkt upprörd ”både som minister och som anhörig”.

I en reaktion på reportaget skriver idag SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam i ett inlägg på Dagens Samhälles debattsida att om inte kommuner som Göteborg kan leva upp till lagen måste staten skärpa tillsynen, men också riktlinjerna.

Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för bemanning och individanpassning på särskilda boenden – just då det på många håll fanns betydande brister. Dessa riktlinjer ligger i dag på regeringens bord för beslut.

– Men det finns minst lika stora missförhållanden i hemtjänsten. Därför bör Socialstyrelsen ta fram liknande riktlinjer för personalkontinuitet, individanpassad omsorg och uppföljning inom hemtjänsten, skriver Christina Rogestam.

Kommunerna måste leva upp till Socialtjänstlagens skrivelser om en trygg och värdig omsorg för alla äldre, kräver Christina Rogestam.

– Politiker, tjänstemän och personal borde fråga sig om de skulle vilja att deras egna föräldrar fick den hemtjänst de själva ansvarar för.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Här kan du se Uppdrag Granskning om hemtjänsten på SVT Play: (Visas tom 22 januari 2016)

Se reportaget

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas