Riksrevisionen: Regeringen måste agera för anhöriga
Nyheter
Foto Colourbox

Riksrevisionen: Regeringen måste agera för anhöriga

Anhöriga får inte det stöd från det offentliga som de behöver. Det skriver Riksrevisionen i en rapport som offentliggörs idag.

Publicerad 2014-04-23

– Regeringen bör därför göra mer för att förbättra förutsättningarna för kommuner och landsting att ge ett gott stöd till de anhöriga, skriver Riksrevisionen i rapporten som heter ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare”.

Riksrevisionens granskning visar att staten inte har gjort tillräckligt för att anhöriga som vårdar närstående ska få ett stöd som motsvarar deras behov.

Regeringen har visserligen ändrat i socialtjänstlagen och gett kommunerna ekonomiskt bidrag för att bygga upp anhörigstödet.

Men det räcker inte menar riksrevisor Jan Landahl. Det saknas resurser i många kommuner.

– Regeringen bör ta ett större ansvar för att ge kommunerna och landstingen goda förutsättningar att ge stöd till anhöriga som vårdar närstående. Det kan handla om att ge tydligare uppdrag, att öka kunskapen om de anhöriga och deras behov och att det finns utbildningar för personalen, säger riksrevisor Jan Landahl.

Anhörigstödet skulle vara ett komplement till vården och omsorgen och det offentligas insatser. Men det riskerar att bli tvärtom, summerar Jan Landahl.

Anhöriga själva uppger i rapporten att det som skulle underlätta mest för anhöriga vore åtgärder som höjer kvaliteten i vården och omsorgen.

I intervjuer som Riksrevisionen gjort säger många anhöriga att de tar på sig ett större ansvar än de själva vill på grund av brister i vården och omsorgen.

Riksrevisonen föreslår i rapporten att regeringen förtydligar socialtjänstlagen.

Regeringen bör också överväga att anpassa socialförsäkringssystemet och arbetsmarknadslagstiftningen för att göra det lättare för anhöriga att förena omsorg av anhöriga med arbete.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Så mycket anhörigstöd

1,3 miljoner svenskar vårdar en anhörig.

Av dessa har 900 000 också ett vanligt arbete.

Drygt 250 000 ägnar mer än elva timmar per vecka åt anhörigstöd.

Sedan 1999 har staten satsat cirka två miljarder kronor på att utveckla stödet till anhöriga i kommunerna.

Källa: Riksrevisionen

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas