Nyheter

Riksrevisionens granskning blev ”dynamit” på Anhörigriksdagen

Gå nu hem till din kommun och ställ frågan vad man har gjort för de statliga pengar man har fått för att utveckla anhörigstödet. Det blev slutorden när Anhörigriksdagen avslutades på onsdagseftermiddagen.

Publicerad 2014-05-21

Långt ifrån alla i den månghövdade publiken – närmare 700 deltagare var anmälda till årets Anhörigriksdag – är medlemmar i AHR, Anhörigas Riksförbund.

– Men även ni som jobbar i kommuner och landsting med vård och omsorg kan också driva på när ni kommer hem. Ställ frågan till kommunrevisorn! uppmanade AHRs ordförande Thomas Kylander.

– Regeringen har under några få års tid delat ut två miljarder till kommunerna för att bygga upp anhörigstödet. Men pengarna har inte varit öronmärkta och därför kan man inte följa upp. Så vi behöver alla hjälpa till för att få svar på frågan i varje enskild kommun.

Tidigare under dagen redovisade revisor Emelie Juter och revisionsdirektör Philippe Jolly Riksrevisionens färska granskning av systemet som omger anhöriga.

Veteranen.se har tidigare refererat granskningen som är bedövande hård kritik av ett i många avseenden ineffektivt system.

– Vi formulerar oss ungefär så kritiskt som vi som myndighet kan göra, sa Philippe Jolly.

– Regeringens avsikt var att anhörigstödet exempelvis ska vara individualiserat, flexibelt och kvalitativt. Regeringen bör överväga att förtydliga Socialtjänstlagen om det ska uppnås och därmed säkra anhörigas rätt till stöd, sa Emelie Juter.

AHR konstaterade i en kommentar från scenen att rapporten är ”dynamit”. Den är ett skarpt verktyg för pricksäker granskning.

Men för pensionärsorganisationerna rymmer rapporten också många uppslag till egna frågor att ställa till ansvariga politiker i inte minst pensionärsråden.

Anhörigfrågan kan heller inte räknas bort från valrörelsen. Spelreglerna efter en granskning från Riksrevisionen är att regeringen inför riksdagens socialutskott ska återkomma med ett svar och en reaktion på kritiken.

Detta ska ske senast fyra månader efter att granskningen lagts fram. Det skedde i april, så senast under augusti måste regeringen återkomma i frågan.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas