Anhörigas ordförande samarbetar gärna med SPF
Thomas Kylander. Foto: Jan Arleij
Nyheter

Anhörigas ordförande samarbetar gärna med SPF

- Vi ser gärna ett samarbete med fler aktörer, inte minst pensionärsorganisationer som SPF. Det säger Anhörigas Riksförbunds nye ordförande Thomas Kylander.

Publicerad 2014-05-21

Anhörigas Riksförbund (AHR) har sedan tre veckor en ny förbundsordförande. I dagarna gör den 49-årige IT-företagaren sitt elddop under Anhörigriksdagen i Varberg.

– Det känns som en fantastisk utmaning att få kämpa med de här frågorna som ju rör så många av oss. Vi är alla anhöriga och nästan alla av oss har direkt erfarenhet av att vara väldigt viktiga för våra närstående.

– Så många kämpar så hårt för att få ihop sina liv, och här vill vi göra skillnad så att de 1,3 miljoner människor det handlar om får veta sina rättigheter, säger Thomas Kylander.

För att klara det målet krävs samarbete mellan många goda krafter, säger Thomas Kylander till veteranen.se:

– Vi behöver bygga tydligare partnerskap och ta nya mer fokuserade kommunikativa grepp. Pensionärsorganisationerna och Anhörigas riksförbund kan vara en sådan koalition.

Thomas Kylander utlovar en tuff granskning av hur kommunerna lever upp till lagkravet att erbjuda stöd till anhöriga.

– Vi tar nu pulsen med ”Anhörigpulsen” som är ett systematiskt sätt att följa upp livskvaliteten bland Sveriges alla anhöriga för att mäta viktiga faktorer som bemötande och vilket stöd man faktiskt erbjuds i kommunerna jämfört med landstingen.

Socialstyrelsens öppna jämförelser mäter på struktur- och processnivå medan Anhörigas Riksförbund mäter hur de anhöriga verkligen upplever sin situation, hävdar Thomas Kylander.

– Med andra ord deras subjektiva upplevelser. Det ger oss underlag som kommer direkt från de anhöriga som vi sedan kan använda för att syna kommun för kommun.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas