Anhörigas situation angelägen fråga för SPF
Nyheter | Varberg
Foto: Jan Arleij

Anhörigas situation angelägen fråga för SPF

SPF bör engagera sig mer i frågan om anhörigas situation. Det menar två av förbundets toppar som gästar den pågående Anhörigriksdagen i Varberg.

Publicerad 2014-05-20

Det är den 16:e upplagan av Anhörigriksdagen i Varberg som äger rum denna vecka. Arrangör är AHR, Anhörigas Riksförbund.

Bland nära 700 företrädare för anhöriga, politiker, och tjänstemän från hela Sverige finns också representanter för frivillig- och intresseorganisationer, liksom vård- och omsorgspersonal.

Äldreminister Maria Larsson (KD) och Socialdemokraternas Lena Hallengren finns också på plats.

 – Alla är här och då bör också SPF finnas med, anser förbundsstyrelseledamöterna Inga-Lott Thörnell och Inger Ingesson till veteranen.se i en paus mellan alla seminarier och debatter.

– Vi behöver skaffa oss mer kunskap inom SPF om vi framöver ska kunna satsa mer på anhörigfrågorna, säger de båda. Det är därför förbundsstyrelsen vill att vi ska vara här.

Inger Ingesson tycker att SPF pratar för lite om anhörigas situation.

– Många anhöriga sliter oerhört hårt i vardagen, men får för lite stöd trots att de har rätt till stöd. Många av dem är SPFare.

Inga-Lott Thörnell har sett flera fall och exempel på hur alltför hårt pressade anhöriga själva blir sjuka, ibland allvarligt sjuka.

– Det är många som har rätt till stöd men som inte känner till det. Här skulle SPF kunna göra större insatser, säger Inga-Lott Thörnell.

Fakta som har redovisats på Anhörigriksdagen säger att 1,3 miljoner anhöriga – var femte vuxen – regelbundet hjälper eller stödjer en närstående.

Men bara en av fyra vet att det sedan 2009 står i Socialtjänstlagen att kommunerna ska erbjuda stöd.

– Visst behövs det oerhört mycket mer upplysning om vilka rättigheter anhöriga har, säger Inger Ingesson, som också tycker att det är alldeles för tyst om att LSS inte gäller dem som har fyllt 65 år.

– Bara för att man är äldre än 65 ska man nöja sig med insatser utifrån Socialtjänstlagen. Istället för stöd dygnet runt får man bara hemtjänst några gånger om dygnet. Det är en upprörande orättvisa som SPF nog borde lyfta upp i debatten.

SPF prioriterar anhörigstödet i den vård- och omsorgsrapport som snart ska läggas fram till kongressen i Jönköping.

”Alla anhöriga som ger vård och omsorg ska särskilt informeras om sina rättigheter till stöd och avlösning. Stödet ska tillhandahållas genom utbildning, avlösning och psykosocialt stöd – gärna i kombination.” lyder huvudkravet i rapporten.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas