Nyheter | Vård

Äldrevården kan synas i sömmarna

Riksrevisionen utreder just nu om man ska inleda en granskning av vården och omsorgen av äldre.

Publicerad 2015-05-13

– Den planerade inriktningen är att undersöka om regeringens och de statliga myndigheternas styrning bidrar till god vård och omsorg av sjuka äldre i kommuner och landsting, skriver myndigheten på sin hemsida.

Bakgrunden är att det faktiskt är staten som har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården, även om det är landstingen som är huvudmän.

Riksrevisionen kommer därför i en serie granskningar att fokusera på de statliga insatserna inom hälso- och sjukvården, skriver myndigheten.

Den centrala frågeställningen är om statens insatser främjar effektiviteten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården för att nå målen om en god vård på lika villkor.

Riksrevisionen har nu dragit igång en så kallad förstudie, vars syfte är att komma fram till om en grundligare granskning ska sjösättas.

Granskningen ska i så fall omfatta äldre på boenden men också de som bor kvar hemma.

I september väntas beslut om förstudien övergår i en fortsatt grundlig genomgång av vården och omsorgen av sjuka äldre.

– Det finns redan mycket kunskap och många problem är väl kända. Vi ska undvika att slå in öppna dörrar, säger revisorn Henrik Segerpalm till Dagens Medicin, som inte vill ange om något särskilt problemområde ska synas.

Ytterligare en förstudie som Riksrevisionen just nu genomför gäller köerna i hälso- och sjukvården.

Här överväger myndigheten att granska om regeringens insatser är effektiva för att lösa problemen med köer och bristande tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Uppdrag

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används.

Genom att utföra en oberoende revision ska man bidra till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.

Äldrefrågor hamnar då och då under Riksrevisionens lupp. ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare” och ”Att gå i pension – varför så krångligt?” är exempel på två stora granskningar som kom förra året. 2013 nagelfors alliansregeringens slagskepp inom äldreomsorgen i rapporten ”Statens satsningar på nationella kvalitetsregister – Leder de i rätt riktning?”

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas