Fler äldre nöjda med äldreomsorgen
Nyheter | Framåt
Foto: Colourbox

Fler äldre nöjda med äldreomsorgen

Närmare 90 procent bland de äldre i landet är nöjda med hemtjänsten. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med förra året. Även bland dem som bor på särskilt boende upplever fler än i fjol att vården och omsorgen är bra.

Publicerad 2013-12-04

Socialstyrelsen har i år frågat alla äldre i målgruppen, det vill säga 140 000 personer, vad de tycker om sin vård och omsorg. Resultaten pekar på att fler personer är nöjda med den service och omsorg de får i år jämfört med 2012.

Den största ökningen har skett bland äldre som bor på särskilt boende. 83 procent är ganska nöjda eller mycket nöjda med den vården och omsorgen. Det är en ökning på tre procentenheter. Fortfarande svarar dock 17 procent, alltså drygt var sjätte person, att de inte är nöjda.

I år är även de anhöriga mer positiva till samarbetet mellan dem och äldreomsorgen. 87 procent av de anhöriga till äldre med hemtjänst och 89 procent av dem med anhöriga på äldreboenden svarade att de är ganska eller mycket nöjda. Förra året låg siffran på 86 procent för både hemtjänst och särskilt boende.

Äldre personer med hemtjänst eller som bor på särskilt boende känner sig även tryggare i år.

Även förtroendet för personalen ökar och de äldre tycker också att personalen har blivit bättre på att i förväg meddela förändringar.

Peter Söderlund

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas