Kommuner vägrar följa nya regler om bemanning
Foto Colourbox
Nyheter | Vård | För lite personal

Kommuner vägrar följa nya regler om bemanning

Sveriges kommuner och landsting vägrar nu genom sin intresseorganisation att lyda Socialstyrelsens föreskrifter om förstärkt bemanning i demensvården.

Publicerad 2013-01-18

– Socialstyrelsens föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden bör upphävas, skriver SKL i ett brev till landets kommuner och landsting.

Förbundet anser att reglerna ”inte bidrar positivt” i det förbättringsarbete som redan pågår. Istället leder de till mer av myndighetsutövning, ökad administration och dokumentation.

”Oacceptabelt”
Socialstyrelsen reagerar i mycket starka ordalag mot SKL:s agerande. På DN debatt skriver idag generaldirektör Lars-Erik Holm:

– Det är oacceptabelt att SKL undergräver rättsordningen på det sätt de nu valt att göra. Det står inte kommunerna fritt att välja om de vill följa föreskrifter eller inte.

SKL:s uppmaning riskerar att försena arbetet med att anpassa bemanningen på landets särskilda boenden efter de äldre och demenssjukas behov, anser Lars-Erik Holm.
– Särskilt allvarligt är att handlandet drabbar en svag grupp.

Två verkligheter
Tonen har länge varit spänd mellan Socialstyrelsen och SKL sedan det i somras blev klart att bemanningen måste förstärkas senast 1 januari 2014. Idag frontalkolliderar verklighetsbilderna.

SKL skriver att det inte finns något entydigt beslutsunderlag som bekräftar de brister som Socialstyrelsen säger sig vilja komma tillrätta med. Tvärtom är de flesta äldre och deras närstående nöjda med verksamheten.

Socialstyrelsen å sin sida har utfärdat föreskrifterna till följd av att man vid inspektioner nattetid funnit låsta och obemannade avdelningar på många håll runt om i landet. Det ledde till att riksdag och regering gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram de nya reglerna.

Kostnader
Bakom SKLs argumentationen finns farhågor om de höjda kostnaderna för äldreomsorgen, menar Lars-Erik Holm.

– Enligt organisationen skulle det vara orimligt att förvänta sig av kommunerna att de ska följa reglerna, om det inte skjuts till statliga medel.

SKL å sin sida ifrågasätter om Socialstyrelsen håller sig inom ramen för sina befogenheter.

– Enligt SKL:s bedömning kan Socialstyrelsen inte kräva att det ska fattas hemtjänstbeslut även för dem som bor i särskilt boende, inte heller att det ska upprättas genomförandeplaner.

Tio miljarder
I en intervju i Veteranen i höstas sa Lars-Erik Holm att han förutsätter att regeringen och SKL diskuterar hur de nya föreskrifterna ska finansieras.

Omkring tio miljarder kronor måste fram, enligt de beräkningar som finns.

Bollen hos regeringen
Återstår att se hur regeringen nu kommer att agera.

Antingen låter man Socialstyrelsen inkassera en prestigeförlust av historiska mått. Respekten för dagens regelverk om föreskrifter som liktydiga med lagkrav riskerar också att undergrävas.

Eller så löser regeringen konflikten genom att tillskjuta extra pengar till kommunerna.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas