Demensvården: SPF säger ja till nya föreskrifter
Nyheter | Demensvård
Nya demensregler gillas av SPF Foto Colourbox

Demensvården: SPF säger ja till nya föreskrifter

SPF tar nu ställning i den heta debatten om hur demensvården i Sverige ska kunna förbättras så att den uppnår lagens krav. I sitt remissvar skriver SPF att man "ser med tillfredsställelse på att nya regler och råd för bemanning och kompetens kommer till inom äldreomsorgen".

Publicerad 2012-05-29

”De föreslagna föreskrifterna och råden innebär en tydlig positiv förbättring av demensvården med förhoppningsvis mindre risk för brister i vården i framtiden.” skriver SPF.

Förbundet slår också fast att föreskrifterna och råden kommer att innebära ”en tydligare individuell anpassning av insatser och omsorg och i mindre utsträckning som nu utgå från den befintliga bemanningen i stället för de individuella behoven”.

– De nya reglerna innebär en hårdare styrning av demensvården. Kommunerna måste fortsättningsvis bemanna utifrån de demenssjukas individuella behov med ökade kostnader för vården som följd, då få kommuner idag lever upp till dagens krav.

Alla bör omfattas
SPFs synpunkter, framtagna av professor Gösta Bucht och beslutade av förbundsstyrelsen, innebär också att inte bara demenssjuka bör omfattas av de nya föreskrifterna utan alla äldre som bor i särskilt boende.
SPF varnar för att orättvisor annars kan uppstå:

– I alla särskilda boenden finns det både demenssjuka och icke demenssjuka som om förslaget genomförs nu kommer att bli olika behandlade då det kommer att finnas en detaljerad genomförandeplan för demenssjuka men ej för icke demenssjuka. Förslaget bör således ej genomföras i två etapper utan föreskrifterna och råden bör gälla alla boenden från första dagen.

Utreda mer
Förslaget är inte moget på alla punkter, utan behöver fördjupas:

– I de flesta kommuner är det idag en otydlig organisation av personalen i särskilda boenden. Omsorgspersonalen, sjuksköterskor och ansvarig läkare har egna chefer och organisationer, till och med olika huvudmän. Detta kan allvarligt försvåra det teamarbetet och kompetenshöjning som är nödvändig för att förslaget skall få önskad effekt.

SPF pekar på att de ”mycket detaljerade biståndsbeslut som är nödvändiga för att bedöma den enskildes behov kan medföra en tidskrävande icke önskvärd byråkrati”.

– Hur dessa bedömningar skall göras på effektivast och säkrast sätt bör utredas närmare och prövas innan beslut.

Från årsskiftet
Just nu skickas remissvar från olika håll in till Socialstyrelsen. Dessa reaktioner på myndighetens förslag till föreskrifter ska sedan vägas samman till ett slutligt förslag som väntas före midsommar.

Från 1 januari ska de nya föreskrifterna verkställas ute i landets kommuner.

En av tio kommuner
Socialstyrelsens föreskrifter har kommit till på order från regeringen sedan riksdagen tvingat fram åtgärder.

Bakgrunden är olika avslöjanden om vanvård – inte bara i Piteå kommun, utan på många håll i landet.

En nattlig tillsyn som socialstyrelsen gjorde hösten 2010 visade att sex av tio demensboenden står obemannade under kortare eller längre del av natten. Den verklighet som avslöjades är att gamla, demenssjuka människor lämnas ensamma nattetid, inlåsta och utan uppsikt.

I en granskning av Socialstyrelsens resultat fann Veteranen (nr 1/2011) att bara en av tio kommuner i landet klarar av att bedriva demensvård enligt Socialtjänstlagens krav.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas