Ökad bemanning införs 2014
Nyheter | Krav
Foto Colourbox

Ökad bemanning införs 2014

Socialstyrelsen tvingar landets kommuner att förbättra demensvården. 1 januari 2014 gäller nya bindande regler för äldreboendenas bemanning.

Publicerad 2012-08-20

Reglerna beslutades och offentliggjordes den 2 juli. Innebörden är enkel: kommunerna måste sluta bryta mot socialtjänstlagen.

– Föreskrifterna slår fast att det är de äldres individuella behov som ska styra bemanningen. Idag är det på de allra flesta ställen bemanningen som styr vilka behov som tillgodoses, säger Lars-Erik Holm till veteranen.se.

Granskar 2014

Begreppet ”föreskrifter” är avgörande. Dessa är juridiskt bindande för kommunerna, till skillnad från allmänna råd eller riktlinjer som myndigheten också har skrivit för demensvården.
Socialstyrelsen kommer att göra så kallad tillsyn, troligen under 2014, och bötfälla kommuner som inte lever upp till innebörden i föreskrifterna.

Måste beskriva vad och hur

Det är framför allt tre saker som de nya reglerna gör glasklart. På landets särskilda boenden måste var och en av de demenssjuka
•         ha ett skriftligt beslut på de insatser som ska göras. Ges idag bara till 17 procent av de dementa, resten får endast papper på att de beviljats plats i särskilt boende.
•         få en tydlig och begriplig plan för hur insatserna ska förverkligas. Utifrån dessa planer måste utföraren, kommunal eller privat, anpassa sin personalstyrka.
•         Därefter ska kommunerna göra en utvärdering som fastställer om beslutet har genomförts.

Reglerna pekar också tydligt ut att det är socialnämnden som ansvarar för att de som har beviljats plats i särskilt boende också får den hjälp som de behöver. Nämnden kan aldrig säga att den har avtalat bort ansvaret.

Många miljarder varje år

Såväl Socialstyrelsen som kommunernas intresseorganisation SKL (Sveriges kommuner och landsting) har räknat på vad kvalitetshöjningen kommer att kosta. Elva miljarder per år har nämnts från båda håll.

– Individanpassad och rättssäker omsorg kräver en viss ökad handläggning. Men för många kommuner blir den stora förändringen att de måste anställa mer omsorgspersonal. Kostnadsökningen beror på att kommunerna i dag inte har tillräcklig bemanning för att tillgodose lagens krav, säger Lars-Erik Holm.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Demens

•         20 000 personer insjuknar varje år i en demenssjukdom, var femte person över 80 år är drabbad
•         150 000 personer i Sverige är demenssjuka
•         56 000 med demenssjukdom bor i särskilt boende. Det är dessa de nya föreskrifterna gäller.

Här kan du läsa mer om
”Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden”
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-62

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas