Tvång kan tillåtas inom demensvården
Nyheter
Foto: Colourbox

Tvång kan tillåtas inom demensvården

Genom att tillåta vissa tvångsåtgärder inom demensvården skulle vården bli både tryggare och mer rättssäker. Det skriver barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) och Lena Hallengren (S), vice ordförande i socialutskottet på DN Debatt.

Publicerad 2012-11-29

Idag är det inte tillåtet att spänna fast en dement person i rullstolen mot dennes vilja, även om det finns hög risk för att personen i fråga glömmer att hen inte kan gå, och faller och skadar sig. I  praktiken har detta lett till att vårdpersonal tvingats välja mellan att utsätta dementa för faror eller att bryta mot lagen för att skydda dem från skador.

 

När det inte finns någon reglering kring tvångsåtgärderna finns det en risk för att det används grövre tvång än nöden kräver. Nu är Socialdemokraterna och regeringen överens om att någonting måste göras och föreslår en ny lag som tillåter tvångsmedel i vissa fall:

 

”Målet med lagen är att minimera användningen av tvång och begränsningar, skapa större rättssäkerhet och uppnå en bättre och värdigare demensvård. Lagförslaget kräver att kommunen genomför en utredning i varje enskilt fall, så att beslut om skyddsåtgärder inte fattas godtyckligt. Beslutsordningen ska tillgodose rättssäkerheten inklusive en rätt att överklaga.” skriver man i debattartikeln.

 

I lagen kommer tillåtna tvångsåtgärder – eller skyddsåtgärder – listas, och dessa ska endast vara tillåtna att använda av utbildad personal efter enskild prövning av det specifika fallet, då man kommit fram till att inga andra metoder fungerar. En omprövning ska sedan göras minst en gång om året.

 

En lag som tillåter vissa tvångsåtgärder kan finnas klar och träda ikraft 1 juli 2014. Här kan du läsa hela debattartikeln på DN Debatt: S och alliansen vill tillåta tvång i vården av dementa.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas