Vård ska gå före tvång i demensvården
SPF var med och stoppade lag om tvångsåtgärder Foto Colourobox
Nyheter | Vård

Vård ska gå före tvång i demensvården

Det är också i fortsättningen förbjudet att använda tvångsåtgärder i demensvården. Regeringen tog oväntat tillbaka sitt lagförslag – och SPF applåderar beslutet.

Publicerad 2013-02-08

Tvångsåtgärder, eller skyddsåtgärder, kan vara att låsa dörrar, sätta larm eller GPS på en person som ofta försvinner, koppla brickbord på rullstol och liknande åtgärder.

SPF, tillsammans med fler lobbyorganisationer och sakkunniga debattörer, har påverkat regeringen att inte gå fram med en lag som skulle tillåta den typen av åtgärder på landets demensavdelningar.

– Det handlar om att omvårdnadsforskningen gått framåt så mycket att man riskerar att inte ta tillvara ny kunskap om man i stället använder inlåsning eller andra tvångsåtgärder. De båda riskerar att hamna i konflikt med varandra, säger SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson.

– Regeringen har fattat ett klokt beslut och det är bra och glädjande att man har lyssnat.

Finns bättre metoder
Den 16 januari hade Karl Erik Olsson en överläggning med äldreminister Maria Larsson (KD) om frågan. Med sig hade han SPFs sakkunnige i demensfrågor, geriatrikprofessor Gösta Bucht.

– När regler och föreskrifter som tillåtit olika tvångsåtgärder har tagits bort har faktiskt vården utvecklats på många ställen, säger Gösta Bucht.

– Man hittar andra vägar som innebär bättre och mer personcentrerad vård. Det bygger på att man måste bli bra på att förstå vad den sjuke har för individuella behov och se till att man har resurser att tillmötesgå det. Regler som tillåter tvång tror vi ger en ”genväg”, alltså att man sätter fast den sjuke i stället för att exempelvis ta en promenad för att få honom lugn igen.

Kunskap fick gehör
Vårdalstiftelsen är inne på samma linje. Den 30 januari bjöd man in till en hearing med en lång rad experter för att bilda opinion mot lagförslaget.

– Sedan utredningen från 2005, som ligger till grund för lagförslaget, har kunskapen om kognitiva nedsättningar ökat kraftigt. Att nu lagstifta om begränsningsåtgärder för äldre med demenssjukdom är föråldrat och skulle innebära stora negativa effekter för såväl patienter och anhöriga som för vårdpersonal, skrev Vårdalstiftelsen.

Den 1 februari kom så beskedet från Socialdepartementet: Den pågående positiva utvecklingen med bättre utbildad personal, nya metoder inom demensvården och ny teknik får inte störas med tvångsåtgärder, heter det.

– Vi är väldigt glada över att regeringen backar om lagförslaget. Det visar att kunskapsargumenten har fått genomslag. Det kommer att leda till en positiv utveckling för demensvården, säger Vårdalstiftelsens VD Thorbjörn Larsson, som också har en plats i Kristdemokraternas partistyrelse.

Diagnos på väg bort
Dessutom pågår inom läkarvetenskapen en omprövning av diagnosen demens.

– Då måste vi också fundera över om det är relevant att peka ut bara personer med demenssjukdom om man ska ha den här typen av lagstiftning, säger Maria Larsson i en kommentar.

Gösta Bucht använder välkomnar att en orättvisa i lagförslaget nu inte genomförs:

– Lagförslaget skulle ha riktats endast mot demenssjuka över 65 år som bor i särskilt boende. Varför inte alla demenssjuka eller varför inte alla som har en nedsatt beslutsförmåga och som inte kan bedöma risker? Det finns massor av andra sjukdomar där man får samma problem som med demenssjuka.

Gösta Bucht förutser också att diagnosen demens kommer att försvinna och ersättas av en grupp sjukdomar som kommer att kallas neurokogntiva sjukdomar, där exempelvis Alzheimers sjukdom ingår.

– Att då stifta en lag mot demenssjuka är ju då inte så smart när det definitionsmässigt inte kommer att finnas några sådana om ett par år.

Socialdemokraterna har i likhet med regeringen vänt i frågan. Så sent som i november var man precis som regeringen för en lag om att tillåta tvångsåtgärder, men nu ställer man sig bakom Maria Larssons nya kurs.

Görs ändå varje dag
Men det finns en viss skepsis mot att lagen inte blir av.
Sven Erik Wånell på stiftelsen Äldrecentrum säger att det måste bli tydligt när inskränkningar i den personliga integriteten kan göras, eftersom det görs redan idag.

– Det behövs en lag som visar att det här bara ska ske undantagsvis, och hur man gör när det sker så att det sker en metodutveckling. Risken är att det fortsätter så att man inte pratar om det som man ändå många gånger måste göra, säger Sven Erik Wånell.

Trots att det inte blir någon lag finns en risk att personalen ändå känner sig tvungen att vidta åtgärder för personens bästa – men inte talar om det eftersom åtgärden är förbjuden, menar Sven-Erik Wånell.

– Då uppstår ingen dialog kring hur man skulle ha kunnat göra, metodutvecklingen hämmas och personalen mår dåligt. Att det inte blir någon lag innebär också att man stänger vägen för en utveckling av mindre integritetskränkande tekniska lösningar, som exempelvis GPS-sökning.

– Man lämnar åt personalen att fatta etiskt mycket svåra beslut, i ett gränsland där det kan vara mycket svårt att veta vad som är lagligt. Och den personal som i anhörigas ögon underlåtit att skydda den boende så att hon förirrade sig bort, eller reste sig och slog upp operationen och behöver omopereras – ja anhörigas dom kan nog bli tung, varnar Sven-Erik Wånell.

”Förnuftet har segrat”
PRO, Vårdförbundet och Demensförbundet hör till dem som välkomnar beslutet.

– Bra att regeringen nu har tagit till sig den nya forskningen som visar att rätt bemötande är bättre än tvångsåtgärder, framhåller Demensförbundet och understryker att det är centralt att makthavarna förstår att det behövs mer utbildad personal i demensvården.

– Att regeringen nu lägger ner lagförslaget om tvångsåtgärder är glädjande och går hand i hand med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för god demensvård. Att låta personalen få utöva den goda vården är det enda rätta – förnuftet har segrat.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Tillsyn av tvång

Det här gör regeringen i stället

• Ett utvecklings- och uppföljningsuppdrag och tillsyn av otillåtna tvångsåtgärder kommer att ges till Socialstyrelsen och den nya Inspektionen för vård och omsorg.

• I satsningarna De mest sjuka äldre och Omvårdnadslyftet utlovas utvecklingen inom demensområdet särskilt stöd.

• En ny utredning med inriktning på demensvården kommer eventuellt att tillsättas.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas