”Samhället måste bli demensvänligt”
Nyheter | Utmaning

”Samhället måste bli demensvänligt”

Ett land i norden saknar en strategi för hur man ska tackla demenssjukdomarna - Sverige. Men nu blir det ändring, lovar regeringen.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-30

Socialstyrelsen överlämnade på torsdagen (29/6) en utredning till äldreminister Åsa Regnér (S) som regeringen tidigare beställt. Därmed har regeringen fått grunden till en nationell strategi.

Socialstyrelsens utredning konstaterar att det finns stora brister i vård och omsorg om personer med demenssjukdom – och det på en lång rad områden, bland annat när det gäller kompetens, samverkan och insatser för patienter och anhöriga.

Ojämlik vård

Kunskap om demenssjukdomar brister i vårdens alla yrkesgrupper.

Dessutom skiljer sig vården åt beroende på var i landet man bor.

Så många är sjuka

I dag finns cirka 160 000 personer med demenssjukdom.
Varje år insjuknar cirka 24 000 personer.
Antalet med demenssjukdom beräknas ha fördubblats till år 2050.

Dölj faktaruta

– Det visar sig bland annat genom att långtifrån alla får en diagnos, säger Frida Nobel, medicinskt sakkunnig och ansvarig utredare på Socialstyrelsen.

– Även bland dem som får en diagnos är det många som inledningsvis inte får information, stöd och insatser. Det är först senare, när sjukdomen hunnit gå ganska långt som stöd sätts in.

Anhöriga drabbas

Bristande stöd till anhöriga och närstående är också en fråga som lyfts i utredningen.

– Forskning visar att de anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom har det svårare än andra anhörigvårdare, men att utbudet av exempelvis informationsträffar, stödgrupper och avlösningstjänster är otillräckligt och varierar över landet, säger Christer Neleryd, utredare vid Socialstyrelsen.

Kan förbättras

Det finns många olika saker man kan göra för att förbättra vården och omsorgen, enligt Socialstyrelsens analys.

Underlaget till den nationella demensstrategin innehåller bland annat följande förslag som bör finnas på plats senast 2022:

* Utveckla lokala demensteam som är gränsöverskridande mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst
* Inför grundläggande demensutbildning för personal i hemtjänsten
* Genomför en nationell informationskampanj om demenssjukdomar och satsa på demensvänlig service i dagligvaruhandel, apotek, banker och kollektivtrafik

Fler förslag

 • Inför standardiserat insatsförlopp i samband med diagnosbesked, i samverkan mellan landsting och kommun
  Satsa på forskning inom demensområdet
  Sprid kunskap om våld i nära relationer vid demenssjukdom
  Sprid kunskap om utrikesföddas behov och förutsättningar vid demenssjukdom
  Utveckla kommunernas dagverksamheter i tillgång och innehåll
  Ta fram en nationell rekryteringsstrategi
  Satsa på stödinsatser såsom utbildning, handledning, anhörigträffar och avlösningsmöjligheter
Dölj faktaruta

– Om några decennier beräknas över 300 000 i Sverige ha en demenssjukdom – och kunskapen på området behöver höjas i samhället. Vi föreslår en satsning på utveckling till ett mer demensvänligt samhälle, där man till exempel skulle kunna gå och handla i en demensvänlig butik eller ta del av annan samhällsservice som anpassats, säger Frida Nobel.

På regeringens bord

Det 127 sidor långa underlaget till demensstrategi ska nu omvandlas till skarpa förslag av Socialdepartementet.

Miljonstöd för ökad kunskap

Regeringen har nyligen beviljat Svenska Demensregistret (SveDem) och BPSD-registret 1,5 miljoner kronor vardera för projekt kopplade till personer med demenssjukdom.
– Utan bra stöd skapar demenssjukdomar ett stort och onödigt lidande för både drabbade och anhöriga. Därför behöver vi kunna följa upp de insatser som ges så att vården och omsorgen kring personer med minnessjukdom utvecklas, säger äldreminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.
SveDem och Skånes universitetssjukhus ska rapportera resultatet av sitt arbete senast den 15 mars 2018.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-06-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas