Nyheter

Miljoner till demensvården

Regeringen satsar 4,8 miljoner - för att få vården att använda material och register som redan finns.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-02-26

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag till en nationell demensstrategi. Utöver det satsar regeringen 4,8 miljonerna åt till att sprida utbildningsmaterial eller att få fler kommuner och boenden att använda register.

– Kunskap är grundläggande för att förbättra kvaliteten i vården. Genom dagens beslut lägger vi både grunden för att sprida den kunskap som finns, men även bygga ny kunskap om demens och demensvård genom kvalitetsregistren, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Beslut från regeringens ”demenspaket” 2016
• Socialstyrelsen ska ta fram underlag till en nationell demensstrategi.
• Svenskt demenscentrum ska öka användningen av utbildningsmaterial om att motverka tvång i vården.
• Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus ska få fler kommuner att använda registret för beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom.
• Svenska demensregistret ska få särskilda boenden att använda registret.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-02-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor inom medicin, pensioner & skatter, må bra samt sex & relationer.