Nyheter

Här bryter demensvården mot lagen

Publicerad 2011-01-31

På kommunens hemsida står att om ”behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i din egen bostad, kan du ansöka om ett så kallat särskilt boende.”

Frihetsberövar de boende
Men om man får en plats på något av de fyra äldreboendena i kommunen och är dement tycks risken för att nattetid bli inlåst och lämnad utan tillsyn under längre tid uppenbar.
Socialstyrelsen fäller exempelvis Nipängens äldreboende, boendeenheten Brunkulla, för att frihetsberöva de boende.

”Med anledning av identifierade brister i verksamheten ska kommunstyrelsen säkerställa
•    att de boende är skyddade mot frihetsberövande
•    att ledningssystemet säkerställer att det finns rutiner för att fortlöpande kontrollera att det finns den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag
•    att socialtjänstens insatser ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet”

Läser man Socialstyrelsens bedömning blir bilden tydlig. Man räknar upp en rad brister:
•    Personalen har inte möjlighet att ha sådan uppsikt över enhetsdörren att man ser om någon vill lämna enheten eller är i behov av någon insats.
•    De boende lämnades utan tillsyn på en låst enhet och tillsynen genomfördes bl. a med stöd av kameraövervakning i korridoren.
•    Bemanningen var inte tillräcklig för att tillgodose de boendes trygghet och säkerhet.

Kommunen har nu på sig fram till den 28 februari att redovisa vilka åtgärder man har vidtagit.

Hänvisar till verksamhetschefen
Veteranen har sökt kommunstyrelsens ordförande Terese Bengard (S), som dock ber sin ansvariga verksamhetschef för äldreomsorg Gunnel Nordengren att svara på Veteranens frågor.

Hur ser du på Socialstyrelsens granskning och slutsatser – känns det som att man är rätt ute när man riktar anmärkningar och krav på er?
Gunnel Nordengren: I stora delar är man rätt ute. Allmänt är det positivt att man gör sådana här oanmälda besök eftersom det lyfter upp viktiga frågor.

Tror du att Socialstyrelsens iakttagelser och krav på åtgärder återspeglar personalbrist eller svagheter i organisationen av arbetet?
– I första hand är det nog en organisationsbrist. Sättet att lösa personalsituationen nattetid kan göras bättre. Men till viss del är det en fråga om personalresurser också.

Kommer ni att kunna vidta åtgärder till den 28 februari?

– Ja, på vissa sätt kommer vi att skärpa rutiner och gå igenom från grunden vad inlåsning är och hur den måste hanteras. Vi kommer att göra någon form av skriftlig beskrivning av hur rutinen ska se ut.

Riksdagen beslutade före jul att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att utforma nationella riktlinjer för bemanning inom demensvården. Anser du att det är rätt eller fel väg att gå för att förbättra demensvården i synnerhet under nattetid?
– Både och. Det kan vara en bra hållpunkt gentemot lokala politiker. Det ger ökad kunskap och en grund för diskussion om vilka ytterligare resurser som måste till eller vilka förändringar som behöver göras. Det blir en positiv press.
– Om förhållandena är bristfälliga beroende på för lite personal kan det vara positivt. Som jag sa tidigare så kan det ge verksamheten verktyg och argument gentemot politikerna som har att bestämma om resurserna.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Läs även intervjun med SKL:s Staffan Werme:
”Vad är full uppsyn?”

Fler artiklar i ämnet hittar du i Veteranen nr 1, 2011.

Här hålls demenssjuka inlåsta utan laglig tillsyn:
Kommuner och stadsdelar som måste vidta akuta åtgärder:

Region Nord:
Sundsvall
Ragunda
Skellefteå
Piteå

Region Öst:
Täby
Huddinge
Södertälje
Gotland
Lidingö stad
Stadsdelar:
Södermalm
Skarpnäck
Hässelby-Vällingby
Enskede-Årsta-Vantör

Region Mitt:
Karlstad
Borlänge
Uppsala
Strängnäs
Söderhamn
Laxå
Västerås stad
Kumla
Arboga

Region Sydväst:
Trollhättan
Hjo
Härryda
Kungälv
Vara
Lerum

Region Sydöst:
Gislaved
Norrköping
Linköping
Västervik
Värnamo
Mönsterås

Region Syd:
Lund
Trelleborg
Osby
Markaryd
Karlskrona
Hässleholm
Östra Göinge
Helsingborgs stad
Stadsdelar:
Malmö stad, Stadsfullmäktige Kirseberg

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas