Anhöriga vill se mer personal hos dementa
Nyheter
Foto Colourbox

Anhöriga vill se mer personal hos dementa

Över 7 700 personal och anhöriga har svarat på Socialstyrelsens webbenkät om hur de anser att demensvården fungerar. Slutsatsen av svaren rimmar med Socialstyrelsens tidigare analys: demensvården behöver mer personal.

Publicerad 2011-11-09

– Vi vet genom vår tillsyn att bemanningen inte räcker till på många boenden, något som de senaste dagarnas medieuppmärksamhet om missförhållanden i äldreomsorgen också satt fokus på. Genom enkäten har allmänheten haft möjlighet att komplettera bilden med sina upplevelser, säger Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Bemanningen avgörande

Enkäten är inte representativ för alla som arbetar inom demensvården, eller alla anhöriga, konstaterar Anders Pritz. Men slutsatsen verkar ändå enkel att dra:

– Vårt arbete med att ta fram bindande regler ska inriktas på att säkerställa att bemanningen i större utsträckning anpassas efter de boendes individuella behov, säger Anders Printz.

Klart till sommaren

Möjligheten att svara på enkäten har funnits på Socialstyrelsens webbplats under två månader. De som svarat har fått ta ställning till ett antal påståenden om den omsorg personer med demenssjukdom får i äldreboenden.

Enkäten blir ett av flera underlag när myndigheten tar fram bindande regler om socialnämndens ansvar för bemanningen.
Föreskrifterna med bindande regler beräknas vara klara sommaren 2012.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas