Nyheter

Regeringen gör helt om i demensvården

Publicerad 2011-02-24

I december röstade regeringspartierna nej till att de nationella riktlinjerna för vård av demenssjuka ska kompletteras med riktlinjer för bemanning i demensvården. Men Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna körde tillsammans över regeringen i riksdagen.

Bakgrunden till beslutet var dels avslöjandet i SVT: s Uppdrag Granskning om att demenssjuka personer på ett boende i Piteå saknade personal på nätterna, dels Socialstyrelsens granskning i november på ett hundratal boenden runt om i landet.

En av tio kommuner

Veteranen gjorde i nummer 1 (utkom 26 januari) en sammanställning av de 94 boendena i 48 kommuner som Socialstyrelsen granskat. Analysen ger en iskall bild av välfärdsstaten Sverige: en av tio kommuner klarar lagens krav på god vård av demenssjuka.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag skriver äldreminister Maria Larsson (KD) att hon har tänkt om i frågan:

”…även om en minimibemanning hittills har ansetts vara oklok, så betyder det inte att en vägledning kring bemanning är oklok. Som ansvarig minister kan jag därför säga att jag har tänkt om kring just detta. Principen och tankegången bakom ett krav på vägledning för bemanning kan tvärtom vara rimlig.” skriver Maria Larsson.

Klart om ett halvår
Socialstyrelsens uppdrag att ta fram vägledning till kommunerna om bemanning ska vara klart senast den 15 augusti 2011.

”Vad gäller de uppmärksammade missförhållandena, så kommer tillsynen nu att följa upp att kommunerna rättar till bristerna för var och ett av dessa boenden. Socialstyrelsen kan därutöver förena förelägganden med vite och ytterst stänga ned boenden om de allvarliga missförhållandena fortsätter.” skriver äldreministern.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas