Elva miljarder för godtagbar bemanning
Nyheter
Foto: Colourbox

Elva miljarder för godtagbar bemanning

Senast till sommaren kommer Socialstyrelsen med nya bemanningskrav i demensvården. Kostnaden för kommunerna kan bli elva miljarder kronor.

Publicerad 2012-03-15

Det är tidningen Dagens Samhälle som har gjort en beräkning utifrån en tidigare utredning som pekar på att 1,16 årsarbetare per boende är nödvändigt.

En sådan förbättring av bemanningsläget i den svenska demensvården skulle innebära en förstärkning med 35 procent.

17 miljarder
Skulle bemanningen öka lika mycket inom hela äldreomsorgen landar notan på 17 miljarder kronor.

Så sent som igår beslutade riksdagen att regeringen måste beordra Socialstyrelsen att ta fram riktlinjer för bemanningen inom allt särskilt boende, alltså inte bara inom demensboenden.

Skandaler
För ett år sedan beslutade riksdagen att Socialstyrelsen måste ta fram riktlinjer för bemanningen inom demensvården. Detta efter skandalerna med inlåsta och övergivna demenssjuka boende i bland annat Piteå kommun.

Som Veteranen tidigare rapporterat finns en svart lista över kommuner som inte bemannar sina demensboenden enligt lagens intentioner. Listan bygger på en genomgång som Socialstyrelsen gjort och som visar att sex av tio demensboenden i landet inte bemannar korrekt.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

160 miljarder

Äldreomsorgen i Sverige kostar ungefär 80 miljarder per år.

Äldresjukvården kostar ungefär lika mycket.

Varje år insjuknar 25 000 personer i demenssjukdom i Sverige.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas