Nyheter | Vård

Spelet om demensvården värt mer än tio miljarder

Kostnaden för att följa Socialstyrelsens nya föreskrifter för demensvården väntas landa på omkring tio miljarder. Den bedömningen gör såväl Socialstyrelsen som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Publicerad 2012-04-03

SKL har gjort egna beräkningar av vad som nu väntar till följd av de hårdare kraven på kvalitet. I ett scenario, där man befarade att Socialstyrelsen skulle gå fram med krav på minimibemanning, kommer man fram till kostnadsökningar på 11 miljarder per år.

Beräkningen ser ut så här:
• Kostnaderna för särskilda boenden var 63 miljarder kronor år 2010. Två tredjedelar är demensvård, som kostar 40 miljarder, varav 80 procent (32 miljarder) är personal.
• Bemanningen i demensvården ligger i dag i genomsnitt på 0,86 årsarbetare per vårdtagare. Enligt stiftelsen Äldrecentrum, som ägs av Stockholms stad och Stockholms läns landsting, är 1,16 årsarbetare en lämplig bemanning. Att nå dit kräver en personalökning med 35 procent, vilket skulle kosta arbetsgivarna 11 miljarder kronor årligen.

Mål, inte bemanning
Men Socialstyrelsen föreslår ingen minimibemanning. I stället anser man att Socialtjänstlagens mål är det relevanta måttet. Föreskrifterna visar på konkreta sätt att nå målet i lagen.

Men Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm sticker inte under stol med att de nya föreskrifter man föreslår kommer att kosta ”ett antal miljarder” att leva upp till.

Över 10 miljarder
I en konsekvensanalys som myndigheten har gjort av sitt förslag till föreskrifter nämns siffror mellan 4 och 13 miljarder kronor per år.

– Idag låter kommunerna bemanningen avgöra vilka behov som ska tillgodoses. Vi vill vända på kuttingen – det är behoven som ska styra bemanningen. Eftersom folk idag inte får sina behov tillgodosedda så blir det dyrare, säger Lars-Erik Holm till SVTs Aktuellt.

– Om kommunerna tycker att det blir dyrare så innebär det att man inte tidigare har följt lagen som den är skriven.

Hela äldreomsorgen
Socialstyrelsen väntar på ytterligare ett regeringsuppdrag, sedan riksdagens socialutskott nyligen krävt åtgärder som omfattar alla äldre i särskilt boende.

SKL har räknat också på ett sådant scenario. Skulle äldreomsorgen tvingas höja all bemanning med 35 procent slutar totalkostnaden på 17 miljarder.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas