Nyheter

S lovar snabbutreda betalning för ökad bemanning

Om Socialdemokraterna vinner makten över vård- och omsorgsfrågorna blir man tvungen att snabbt utreda hur mycket kommunerna respektive staten ska betala för att klara de nya bemanningskraven i landets särskilda boenden.

Publicerad 2014-09-05

Det säger Fredrik Olovsson (S) som är vice ordförande i riksdagens finansutskott till veteranen.se.

– Det här är en långdragen process mellan regeringen och Sverige Kommuner och Landsting. Vi har i ingen insyn i den.

– Därför måste vi så fort som möjligt få klarhet i hur mycket av Socialstyrelsens krav som kommunerna redan borde klara av och hur mycket av dem som innebär ett nytt åtagande som staten lägger på kommunerna, och då gäller finansieringsprincipen, säger Fredrik Olovsson.

Finansieringsprincipen innebär att staten måste skicka med pengar ur statens budget till kommunerna om man ålägger kommunerna nya kostsamma uppgifter.

I medierapporteringen har det framstått som att Socialdemokraterna lovar att stå för hela notan för Socialstyrelsens bemanningskrav – värderade till 16-18 miljarder kronor – men det tillbakavisar alltså Fredrik Olovsson.

– Däremot kommer vi en bra bit på väg med vår satsning på traineejobb. Vi har också mer utrymme i vårt alternativ för att klara utmaningen, anser Fredrik Olovsson.

Det var i december 2010 som oppositionens fyra partier i riksdagen körde över regeringen och fick igenom att Socialstyrelsens skulle ta fram föreskrifter för bemanning i särskilda boenden för boende med demenssjukdom.

2012 utvidgade riksdagen – påhejade av SPF – uppdraget att omfatta alla boende på alla särskilda boenden.

Regeringen sjösatte 1 augusti i år en ny förordning som kräver att myndigheter som Socialstyrelsen först måste fråga regeringen om lov innan de får införa föreskrifter som kan komma att kosta mycket pengar att leva upp till.

Eftersom föreskrifterna ska träda i kraft 31 mars nästa år blir det bråttom för en S-ledd regering att reda ut hur mycket kommunerna ska betala och hur mycket staten måste skjuta till.

– Vi tänker inte riva upp Socialstyrelsens bemanningsdirektiv, säger Fredrik Olovsson.

Socialdemokraterna går i sitt valmanifest fram med ett förslag om att begränsa friskolors vinster om de har färre lärare och lägre lärarlöner än kommunens skolor. Skillnaden ska beräknas och sedan dras av från skolpengen.

Något motsvarande förslag för personaltätheten i de särskilda boendena har man inte. Varför?

– Här ligger Socialstyrelsens bemanningsföreskrifter på bordet redan. Det är dem som ska gälla, säger Fredrik Olovsson.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas