Vill öronmärka pengar för demensbemanning
Nyheter
Foto: Colourbox

Vill öronmärka pengar för demensbemanning

Med en 3-miljarderssatsning vill V öka kommunernas demensbemanning. SKL har tidigare krävt 11 miljarder om året för att möta nya bemanningsföreskrifter.

Publicerad 2014-08-27

”Vi vill öka bemanningen inom äldreomsorgen genom en öronmärkt satsning med fokus på demensvården” skriver V i sin budgetmotion från april i år. ”När hela vår satsning är fullt utbyggd kommer det att räcka till exempelvis 10 000 fler undersköterskor inom äldreomsorgen och demensvården.”

Enligt Vänsterpartiets pressekreterare Linda Bengtsson är förslaget en följd av Socialstyrelsens nya riktlinjer som ska träda i kraft nästa år.

Socialdemokraterna har också föreslagit ökad bemanning inom äldreomsorgen, genom ett så kallat äldreomsorgslyft. Socialdemokraterna beräknade en kostnad på 2,8 miljarder för traineetjänster åt 20 000 ungdomar.

Frågan om ökad bemanning på demensboenden har varit en följetong i åratal. Socialstyrelsen vill att bemanningen inom demensvård och övrig äldreomsorg ska vara behovsstyrd. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har kraftfullt motsatt sig Socialstyrelsen nya riktlinjer, och till och med lyckats skjuta upp kraven ett år. Ursprungligen skulle de nya riktlinjerna ha trätt i kraft 2014. Nu är budet 2015.

Redan 2012 hävdade SKL att de nya bemanningsreglerna skulle kosta minst 11 miljarder om året.
Vad tycker ni om Vänsterpartiets förslag på 3 miljarder?
– Vi kommenterar inte enskilda partiers förslag, enbart regeringsförslag, säger Iréne Tinglöv, pressekreterare på SKL.

På frågan om Moderaterna har något uttalat förslag för att hjälpa kommunerna öka bemanningen får vi svaret: ”Regeringen har tillskjutit medel till kommunerna och landstingen i syfte att stärka välfärden. Därför ökade regeringen statsbidragen till samtliga kommuner, landsting och regioner med 17 miljarder kronor mellan 2010-2012.”

Regeringen har tidigare påpekat att man vill kunna stoppa myndighetsförslag som innebär stora kostnader för till exempel kommuner. Det skulle kunna leda till att de nya föreskrifterna för bemanning skjuts upp ytterligare.

Enligt Vänsterpartiets förslag ska de kommuner som redan har en god bemanning också kunna ta del av satsningen, men då använda pengarna till andra områden inom äldreomsorgen.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas