Regeringen kan stoppa ökad bemanning i äldrevården
Nyheter | Hinder
Kraven på lägsta bemanning är hotade Foto Colourbox

Regeringen kan stoppa ökad bemanning i äldrevården

Regeringen vill ha rätten att stoppa myndigheter från att genomföra förändringar som innebär stora kostnader för exempelvis en kommun. Det kan sätta stopp för ökad bemanning i äldrevården.

Publicerad 2014-04-07

Striden om Socialstyrelsens föreskrifter för bemanning i särskilt boende ser ut att gå mot ännu ett kapitel, som också det kan försena satsningen på att bemanna äldreboendena med mer personal.

Socialstyrelsens regler skulle ha genomförts 1 januari 2014 men har stött på stenhårt motstånd hos organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, som pekar på att kostnaderna kan bli 15 miljarder per år.

Myndigheten backade för argumentet att de nya reglerna inte bara skulle omfatta demensboenden utan alla platser i särskilt boende, eller vård- och omsorgsboende som termen också lyder, för äldre. Hela reformen med nya tydliga biståndsbeslut och bemanning som anpassas därefter sköts upp ett år, till 1 januari 2015.

Men nu hotas även det datumet.

Den här gången är det regeringen som kan vara på väg att stoppa förändringen. Enligt Ekot vill man ha rätt att stoppa sina egna myndigheter från att genomföra förändringar som innebär stora kostnader för exempelvis en kommun.

Ett sådant förslag om nya budgetregler är ute på remiss men finansdepartementet vill för närvarande inte kommentera förslaget, rapporterar Ekot.

Socialstyrelsen utesluter inte att nyordningen kan innebära att man måste söka regeringens medgivande för att få sjösätta de nya föreskrifterna.

– Vad som händer i den processen är det för tidigt att sia om, men det kan bli förseningar om man vill ifrågasätta föreskrifterna, säger Socialstyrelsens avdelningschef Erik Höglund.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas