Nyheter

Gamla med demenssjukdom inlåsta utan tillsyn

Ett demensboende i Nybro kommun får allvarlig kritik för att låsa in dementa utan tillsyn på natten.

Publicerad 2014-04-14

Det är tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som funnit att enheter lämnas obemannade upp till två timmar, rapporterar TT. Detta för att personalen ska hinna göra andra arbetsuppgifter.

IVO menar att förfarandet är att betrakta som inlåsning eftersom de boende inte kan komma ut tillräckligt snabbt.

Boendet ska också enligt IVO i allt för hög utsträckning ha låtit tekniska lösningar ersätta personalen. Metoden upprepas vid flera tillfällen varje natt.

Nybro kommun uppmanas nu att åtgärda bristerna. Enheter för personer med demenssjukdom får inte lämnas obemannade.

Samma boende fick kritik 2005 – även då för att dementa var inlåsta medan personal var upptagen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas