Nyheter

Stora brister vid demensboende

Vård- och omsorgsboendet Alströmerhemmet, som drivs av vårdbolaget Temabo AB, lämnar enheter med demenssjuka obemannade på nätter.

Publicerad 2013-09-26

Nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har funnit flera brister på boendet som ligger på Kungsholmen i Stockholm.

Ett antal olika ändelser som har inneburit hot mot eller fått konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa har inträffat, rapporterar SVTs regionala nyheter ABC.

Dessutom sviktar boendet när det gäller dokumentationen.

Enligt IVO vågar inte heller nattpersonalen alltid rapportera missförhållanden eller risker om missförhållanden.

Återstår att se om bolaget nu kommer att kunna åtgärda bristerna, vilket IVO kräver.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.