Fler seniorer nekas flytta in
Nyheter | Boende
Foto: Colourbox

Fler seniorer nekas flytta in

Alltfler äldre i Stockholm får nej till att flytta in i stadens vård- och omsorgsboenden.

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-23

Andelen seniorer som fick avslag på sin ansökan om en plats på ett äldreboende ökade under 2019. Det visar en redovisning från Stockholms stads äldreförvaltning.

Från 2018 har andelen avslag för vård- och omsorgsboenden ökat med tre procentenheter, från 16,7 procent till 19,7 procent, den högsta siffran på tolv år.

Avslagen till servicehus har ökat med nästan 15 procentenheter från 2018 till 2019.

Samtidigt finns lediga platser, så avslagen tycks inte ha med platsbrist att göra.

Ska minska

Erik Slottner är ansvarigt äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad och gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus:

– Tyvärr ser vi en liten ökning av andelen avslag. Jag hoppas att detta är en tillfällig ökning, eftersom min ambition är att andelen avslag ska minska, inte minst för de som är över 85 år.

Erik Slottner.

– Det ska tilläggas att den här statistiken är svår att jämföra från år till år, eftersom stadsdelsnämndernas redovisningsrutiner ser olika ut. Man bör därför tolka siffrorna med viss försiktighet.

Besparingar

Sammanställningen som nu presenteras är den första som visar avslagen till äldreboenden sedan den blågröna majoriteten (M, C, KD, L och MP) tog över makten 2018.

Den är en direkt konsekvens av den första budget de lade, menar Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd och tidigare äldreborgarråd.

Hon menar att ökningen av andelen avslag beror på en nedskärning på 78,4 miljoner som majoriteten genomförde i sin budget för 2019.

Platser finns

Stockholms stad har för närvarande totalt tillgång till 7 477 platser i vård- och omsorgsboende, vilket omfattar alla inriktningar och driftsformer.
Det är en ökning med 160 platser jämfört med föregående års boendeplan.

Dölj faktaruta

Sammanlagt över de två år som de lagt budgeten för staden handlar det om nedskärningar på över 165 miljoner kronor inom äldreomsorgen, enligt Vänsterpartiets beräkningar.

– De här siffrorna är en skandal. Jag varnade för att fler äldre skulle komma att få avslag på äldreboende när vi såg majoritetens strama budget för äldreomsorgen, men att det skulle bli såhär illa hade jag faktiskt inte väntat mig, säger Clara Lindblom.

Har tillfört

Erik Slottner tillbakavisar att han och majoriteten skulle skurit ner resurserna till äldreomsorgen:

– Vänsterpartiet kommer med ett felaktigt påstående. Sedan vi tog över ansvaret för äldreomsorgen har vi tillfört ytterligare omkring 300 miljoner kronor, från cirka 7, 8 miljarder 2018 till cirka 8,1 miljarder 2020.

Domar oroar

Antalet domar som går emot stadens beslut – alltså där den som fått avslag har överklagat beslutet till rätten – har ökat från 25,5 procent 2018 till 39,9 procent 2019.

– Vi tolkar det som att det fattas fler restriktiva beslut på grund av stadsdelarnas snäva budgetar. Lägger man ett krav på generella effektiviseringar så måste pengarna tas någonstans ifrån, säger Clara Lindblom.

clara lindblom, vänsterpartiet, stockholm
Clara Lindblom.

– Siffrorna på de här avslagen speglar majoritetens första budget, den där de genomförde en skattesänkning på 16 öre vilket gav staden minskade intäkter på över 400 miljoner kronor om året. Någonstans kommer ju det tyvärr visa sig att det finns mindre pengar.

Erik Slottner ser ökningen av domar som mycket bekymmersam.

– Jag tar den siffran på stort allvar, eftersom den kan vara en indikation på att stadsdelsnämnderna är för restriktiva i sina biståndsbedömningar. Bland annat mot denna bakgrund så förtydligar vi nu i riktlinjerna att med hög ålder avses 85 år.

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas