Väntetiderna till särskilt boende ökar
Elderly woman hands with alarm clock. Time Foto: Colourbox
Nyheter | Så ser det ut i ditt län

Väntetiderna till särskilt boende ökar

Den genomsnittliga väntetiden till en plats på särskilt boende ökade med drygt två veckor, nästan 30 procent, mellan 2018 och 2019. Men variationen är stor.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-02-25

Den som ansökt om plats på ett särskilt boende kan få vänta allt mellan 4 dagar och drygt åtta månader, beroende på i vilken kommun hen bor. Det visar Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser 2020, Sex frågor om vården. Och skillnaderna är stora även inom samma län.

Påverkar hälsan

”En person som behöver ett särskilt boende ska inte behöva vänta på ett erbjudande om en plats, eftersom en lång väntan kan påverka den äldres hälsa”, skriver Socialstyrelsen.

Det är frivilligt för kommunerna att rapportera in sina siffror, så många kommuner saknas i undersökningen. Men av de som rapporterat var den genomsnittliga väntetiden på en plats 68 dagar, eller drygt två månader 2019. Under 2018 var den 53 dagar. Det betyder att den genomnsittliga väntetiden på bara ett år ökat med 28 procent.

Å andra sidan var 2018 bättre än både 2016 och 2017 som hade ett medelvärde för riket på 57 dagars väntetid.

Tre månader

”Kommunerna ska rapportera icke-verkställda beslut till IVO om beslut inte verkställts inom tre månader”, skriver Socialstyrelsen i rapporten. Gävleborg och Norrbotten har ett snitt på över tre månaders väntetid. Samtliga inrapporterade län utom Gotland och Halland hade under 2019 fall där personer fått vänta längre än tre månader.

Så ser utvecklingen ut i riket, respektive ditt län, de senaste fyra åren.

Öppna tabell som pdf

 

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-02-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas