Fortsatt ”eländes elände” för de äldsta på akuten
Foto: Gettyimages
Nyheter | Vård | Vård

Fortsatt ”eländes elände” för de äldsta på akuten

Pandemin kortade väntan på akuten. Men inte för de sköraste och äldsta.

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-28

Besöken på akutmottagningarna i landet minskade från 1,8 miljoner till 1,6 under pandemiåret 2020.

Också väntetiderna på akuterna följde efter under 2020.

Ändå: var tionde 80-plussare fick vänta 8 timmar eller mer.

Aldrig hänt

Det visar Socialstyrelsens insamlade akutstatistik för 2020 som publicerades i ett faktablad på onsdagen (27/10).

Framför allt var det i april, direkt efter pandemins utbrott i Sverige, som akutmottagningarna stod lite tommare än vanligt.

Därmed sjönk för första gången medianväntetiden till första läkarbedömningen med 8 minuter, ner till 50 minuter – något som aldrig skett förut.

Över 8 timmar

Men trots att många 80-plussare inte sökte sig till akutmottagningarna i lika hög grad som yngre åldersgrupper så är det den äldsta gruppen som drabbas av längre väntetider.

Den tiondel av 80-plussarna som fick vänta längst, sannolikt de svårast sjuka som skulle komma att läggas in, fick vänta i 8 timmar och 12 minuter eller längre.

”Ett elände”

Och även om det var en minskning med 25 minuter från 2019, betyder det att 80 stycken äldre per dygn fick vänta minst så länge, enligt Socialstyrelsens faktablad.

– Det är bland det mest allvarliga vi ser varje år och ett eländes elände, säger Mats Granberg, sakkunnig på Socialstyrelsen till Dagens medicin.

Han har sammanställt och analyserat akutstatistiken ett antal år och även betonat just denna brist i flera rapporter.

– De äldsta ska inte behöva vänta så länge.

Ändå är det detta som händer.

Hälften inom 50 minuter

• Hälften av patienterna på landets akutmottagningar fick 2020 en läkarbedömning inom 50 minuter (median för tid till läkarbedömning). Det var en minskning med 8 minuter jämfört med 2019. Väntetiden varierar stort mellan olika akutmottagningar.
• Hälften av besöken på landets akutmottagningar under 2020 varade mer än 3 timmar och 38 minuter (median för total vistelsetid). Äldre patienter tillbringar längre tid på akutmottagningen än yngre patienter.

Källa: Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2020

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-10-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas