Vården är skicklig men otillräcklig
Doctor and stethoscope Foto: Suntorn Niamwhan / Colourbox
Nyheter | Vård | Vård

Vården är skicklig men otillräcklig

Andelen överbeläggningar på sjukhus och utlokaliseringar av sjuka har ökat med nästan 70 procent sedan 2014, enligt Socialstyrelsen.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-02-21

Samtidigt som sjukvården blir allt bättre på att rädda liv vid svåra sjukdomar minskar tillgängligheten och överbeläggningarna och väntetiderna ökar. Som så ofta i sådana här sammanhang är vården inte likvärdig över landet. Skillnaderna mellan regionerna är stora.

Fler överlever

– De medicinska resultaten har huvudsakligen förbättrats sedan senaste mätningen. Allt fler överlever folksjukdomar som cancer och hjärtinfarkt, och diabetesvården visar på förbättrade resultat. Men på andra områden syns en oroväckande utveckling. Tillgängligheten till vården har försämrats på flera sätt och problemet med överbeläggningar och utlokaliserade patienter kvarstår, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Stora risker

Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser har antalet överbeläggningar och utlokaliseringar ökat med hela 69 procent mellan 2014 och 2019.

– Att utlokalisera en patient så att den vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och det medicinska ansvaret för patienten innebär stora patientsäkerhetsrisker. Utlokaliseringar är förknippat med en tydligt ökad förekomst av vårdskador, säger Martin Lindblom, utredare på Socialstyrelsen.

Kalmar bäst

Snittet 2019 är 7,1 överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser. 2014 var motsvarande siffra drygt 4. Flest utlokaliseringar sker i Uppsala där 9,9 av 100 vårdplatser utlokaliseras medan Kalmar har betydligt bättre siffror med 0,7 av 100 disponibla platser.

Färre opereras inom tre månader

Antalet tandvårdsundersökningar minskar. Och för sjätte året i rad ökar väntetiderna till operationer, uppger Socialstyrelsen. I Jämtland blev bara 61 procent av patienterna med planerade ingrepp opererade inom nittio dagar 2019. I Halland fick däremot 92 procent av patienterna en planerad operation inom 90.

– Tanken är att det egna resultatet i förhållande till andra ska kunna vara en utgångspunkt för vidare analyser och utveckling av vården. Resultatutvecklingen är viktig att följa. Alla ska ha tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet, säger Martin Lindblom.

Fler saknar tillgång

Någonting som är jämnt spritt över landet är den upplevda tillgängligheten. Från att 84 procent ansåg att de fick tillgång till den vård de behövde 2016 har siffran minskat till 81 procent 2018. Och det gäller nästan alla landets regioner.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2020-02-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas