Alltfler sjuka äldre tvingas vänta på bostad
Nyheter | Omsorg | Lagbrott

Alltfler sjuka äldre tvingas vänta på bostad

Alltfler äldre som beviljats plats i särskilt boende får inte något boende att flytta till. Nästan 5 000 gamla människor drabbades under 2016, visar nya siffror från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-06

Under 2016 tvingades 4 972 personer att vänta minst tre månader på att få den beviljade bostaden.

I närmare 2 500 fall har den äldre personen tvingats vänta mellan fyra och sex månader.

”Helt oacceptabelt”

SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor Gösta Bucht konstaterar att äldre utsätts för stora risker:

– Det är helt oacceptabelt att en gammal och sjuk människa ska behöva vänta. Det leder till risken att hen blir sjukare än om hen fått adekvat boende och hjälp och till en psykisk påfrestning med oro och depression som följd, helt i onödan.

Var fjärde plats

Det är en biståndsbedömning som ligger till grund för om en äldre person ska medges ett särskilt boende, eller vård- och omsorgsboende som det också kallas. Kraven för att få en plats är omvittnat höga.

När biståndsbedömaren väl kommit fram till att den äldre personen är i oundgängligt behov av särskilt boende är det enligt lag kommunens skyldighet att erbjuda en sådan bostad.

Men i många fall sker alltså inte detta.

I stället har sedan år 2000 var fjärde plats i särskilt boende tagits bort. Bara mellan 2002 och 2011 la kommunera ner 20 000 platser.

Samhällets rykte

Mellan 2013 och 2015 har antalet icke verkställda beslut när det gäller permanent boende för äldre ökat med 42 procent, eller 1 600 fall, enligt siffror ifrån Inspektionen från vård och omsorg, IVO.

2016 års siffror fortsätter i fel riktning, även om ökningen är liten jämfört med 2015 då 4 922 personer drabbades.

–  Vi inom SPF Seniorerna har under flera år påpekat att det är alltför många som står i kö för särskilda boenden, säger Gösta Bucht som anser att ett mer humant beteende av äldre också definierar ett mänskligt samhälle.

– Hela samhällets rykte står på spel om detta missköts.

Måste rapportera

Kommunerna är skyldiga att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg, IVO om man inte efter tre månader har fått fram en bostad till en äldre person som beviljats plats i särskilt boende.

Efter sex månader riskerar man att få betala en särskild avgift.

 

Dölj faktaruta

Det är socialtjänstlagen som slår fast att en kommun som inte verkställer ett biståndsbeslut kan tvingas att betala en så kallad särskild avgift.

Men systemet fungerar inte, anser Gösta Bucht.

Högre vitesbelopp

– För det första avvänder man vitesförläggande mycket sällan och dessutom är beloppen oftast löjligt låga.

Gösta Bucht skulle önska att IVO fick rätt att sätta in betydligt högre vitesbelopp och att det görs ofta.

– Särskilt mot de värsta syndarkommunerna. Det vore också önskvärt om fler anmälningar nådde IVO av de missar och den ovärdiga vård som ofta blir följden innan flytten till särskilt boende blir av.

Händer ingenting

Senioren har granskat listan över Sveriges kommuner. Göteborgs stad sticker ut på ett dramatiskt sätt med 310 fall av olagligt långa väntetider.

Lena Gustafsson är SPF Seniorernas andra vice ordförande och även distriktsordförande i Göteborg.

– Vi vet att de här problemen finns sedan flera år tillbaka och har därför vid flera tillfällen tagit upp det med ansvariga politiker i kommunala pensionärsrådet. Jag blir arg och ledsen att våra politiker inte prioriterar frågan.

”Skrämmande”

Göteborg har under många år legat dåligt till i undersökningar av hur man klarar av att få fram särskilt boende till sina äldre medborgare, konstaterar Lena Gustafsson.

Lena Gustafsson, SPF Seniorerna

– Men detta är skrämmande.

– Den politiska ledningen har som jag ser det fört fram en rad bortförklaringar som går ut på att en del av siffran handlar om äldre som tackat nej till erbjudanden man fått. Men det förklarar inte varför just Göteborg har så höga siffror och är sämst i hela landet.

Vad beror det på att Göteborg ligger så illa till?

– Det handlar om dålig verklighetsförankring. Det revs ett antal äldreboenden för en del år sen men man hade inte planerat några nya. Man antog att alla ville bo hemma och att man skulle klara omsorgen med hemtjänsten, säger Lena Gustafsson.

– Man har heller inte räknat med att vi skulle bli så många äldre på så kort tid.

Tio sämsta kommunerna

GÖTEBORG 310

STOCKHOLM 218

VÄSTERÅS 207

LINKÖPING 173

ÖREBRO 143

NORRKÖPING 132

SUNDSVALL 116

HUDDINGE 114

SANDVIKEN 99

KUNGSBACKA  73

Dölj faktaruta

Lång bostadsväntan i Göteborg: ”Det är olyckligt”

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas