Miljoner till böter istället för boende
Nyheter | LAGBROTT

Miljoner till böter istället för boende

Många kommuner fortsätter att inte verkställa beslut man själv har fattat. Många äldre får därmed inte sin utlovade nya bostad i särskilt boende.

Jan Arleij
Publicerad 2018-05-21

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har att utdöma vite till kommuner som bryter mot lagen och inte ger exempelvis ett beviljat boende inom tre månaders tid.

I en ny rapport har myndigheten sammanställt hur mycket man har bötfällt kommunerna med under 2017.

Då kostade de så kallade ej verkställda besluten 45 miljoner i straffavgifter.

Kommunerna måste betala och tar pengarna ur sin egen budget, den som ska gå till exempelvis vård och omsorg till äldre.

Ännu svårare

Utdömande av särskild avgift är ett sätt för staten att säkerställa efterlevnaden av den lagstiftning som finns.

Samtidigt ser IVO att avgiften ibland även kan försvåra för kommunerna att verkställa en insats.

Tre månader är max

De beslut om bistånd och insatser som kommunerna fattar enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska verkställas inom skälig tid.

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till IVO. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge så kan vi ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. När domen vunnit laga kraft fakturerar IVO kommunen den utdömda avgiften.

Källa: IVO

 

Dölj faktaruta

– Kommuner som redan har en ansträngd ekonomisk situation kan genom särskild avgift få det ännu svårare att exempelvis genomföra nödvändiga byggnationer. Det är många tuffa prioriteringar som kommunerna måste göra där olika verksamheter vägs mot varandra, säger Kaisu R Kull som är inspektör på IVO.

Hård kritik

SPF Seniorerna har vid flera tillfällen kritiserat kommunerna för att man inte tar sitt ansvar att se till att äldre får fungerande bostäder.

IVOs inspektör Kaisu Kull håller med om det:

– När vi granskar ärendena så kan vi se att kommunerna har brustit i sin planeringsskyldighet. De har ju skyldighet att planera långsiktigt och framåtsyftande för att täcka behoven, och där ser vi ofta brister, säger hon i en kommentar till Ekot.

Flest i storstadskommunerna

Som väntat är det de befolkningsrika kommunerna som Stockholm, Göteborg och Malmö som har rapporterat in flest ärenden till IVO under 2017 . Men även kommuner som Eskilstuna, Östersund, Örebro, Jönköping, Uppsala, Sundsvall och Umeå har rapporterat in många ärenden.

Om antalet inrapporterade ärenden slås ut per invånare ser situationen något annorlunda ut. Då är det kommuner med färre invånare som ligger i topp, som exempelvis Högsby, Älvsbyn, Motala, Östersund, Norsjö, Gällivare och Arboga.

Källa: IVO

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-05-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas