Kommuner levererar inte utlovat boende
Nyheter | Sviker löfte
Foto: Colourbox

Kommuner levererar inte utlovat boende

Mellan 2013 och 2015 har antalet icke verkställda beslut när det gäller permanent boende för äldre ökat med 42 procent. Det visar nya siffror ifrån Inspektionen från vård och omsorg, IVO.

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-29

Myndigheten misstänker också att kommunerna på olika sätt försöker undvika att hamna i statistiken, rapporterar Ekot.

Anna-Karin Nyqvist, nationell talesperson i äldrefrågor vid Inspektionen för vård och omsorg, tycker att utvecklingen är problematisk.

– Det är allvarligt att äldre personer som har ett behov av särskilt boende, inte får boendet tillgodosett. De kan handla om att man inte känner sig trygg hemma. Särskilt allvarligt blir det med demenssjuka som kan gå ut på natten eller sätta på en platta, säger Anna-Karin Nyqvist till Ekot.

Kraftig ökning

Svenska kommuner är skyldiga att rapportera ej verkställda beslut om särskilt boende till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, efter tre månader. Kommunerna riskerar att få betala en särskild avgift efter sex.

Trots det hotet har antalet ej verkställda beslut ökat med 42 procent, eller 1 600 fall, sedan 2013.

Pågått många år

Problemet är inte nytt. Senioren har tidigare rapporterat om hur kommunerna i strid med lagen inte levererar beviljade platser i särskilt boende.

Tricket är, vilket också Inspektionen för vård och omsorg nu säger att man ska granska, att kommun medvetet ser till att inte hamna statistiken genom att exempelvis övertala äldre att ta emot mer hemtjänst.

Bucht i debatt

I en debatt i P1 Morgon på måndagsmorgonen framträdde Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård och omsorgsfrågor och Johan Ingerö, ansvarig för välfärdsfrågor vid Timbro.

Diskussionen handlade också om att förändra skrivningen ”skälig” till ”god” i socialtjänstlagen. Idag har äldre rätt till en ”skälig levnadsnivå” i Socialtjänstlagen, men när lagen nu ska ses över kräver SPF Seniorerna och PRO och fackförbundet Kommunal att ribban ska höjas till en ”god levnadsnivå”, rapporterar Ekot.

– Det måste fram fler mellanformer av boende. Idag får exempelvis äldre med oro och ångest inte plats på särskilt boende, där bor bara de allra svårast sjuka, sa Gösta Bucht bland annat.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Dålig trend

Här är sammanräkningar för de tre senaste åren av antal registrerade ej verkställda beslut om permanent boende inom äldreomsorgen.

2015: 5 393 beslut
2014: 4 610 beslut
2013: 3 738 beslut

Källa: IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-03-29
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas