Gör lagen rättvis för äldre
Foto: Colourbox
Nyheter | Ålderism

Gör lagen rättvis för äldre

Det är hög tid att förbättra Socialtjänstlagen. Äldre måste få rätt till goda levnadsvillkor, inte bara skäliga. Det anser SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2016-04-04

I en debattartikel i Göteborgs Posten utvecklar förbundet det resonemang som SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor Gösta Bucht förde i P1 Morgon förra veckan.

I Lagen om särskilt stöd (LSS) har yngre med funktionshinder rätt till goda levnadsvillkor medan äldre med liknande funktionshinder bara har rätt till skäliga. Det leder till att äldre inte får den omsorg de har rätt till och det är dessutom diskriminerande.

Goda levnadsvillkor

Nu skriver han och förbundsordförande Christina Rogestam att ”alla ska vara lika inför lagen, men lagen skall också vara lika för alla”.

– Mer personal är en pusselbit, likaså är ökad valfrihet och inflytande för äldre och deras anhöriga. Men för att omsorgen ska kunna möta individens behov måste Socialtjänstlagen ändras så att äldre ges rätt till goda levnadsvillkor. Det skulle skapa tydligare krav på vad som ska uppnås i omsorgen och stärka äldres rättigheter att faktiskt kunna få den omsorg de har behov av.

Redan vad som anses skäligt skiljer sig dessutom mycket kommunerna emellan, konstaterar Gösta Bucht och Christina Rogestam.

Vision vill se ändring

Också fackförbundet Vision vill se en ny och tydlig skrivning i Socialtjänstlagen.

– Vi saknar en diskussion om vad begreppet ”skälig levnadsnivå” i Socialtjänstlagen innebär. Högre chefer känner sig ofta tvingade att fatta beslut om att sänka nivån på vad som ska anses vara skäligt, skriver företrädare för Vision i en annan debattartikel i Göteborgs Posten.

– Det får konsekvenser för våra biståndshandläggare som ska göra individuella bedömningar. Som ett exempel fattas generella beslut om hur lång tid en dusch får ta. Men en skälig levnadsnivå måste avgöras utifrån individens behov, inte utifrån rådande budgetförhållanden.

Före eller efter 65 års-dagen

Senioren har tidigare uppmärksammat vad många beskriver som ålderism i lagstiftningen: i och med att man fyller 65 år omfattas man inte av LSS utan av socialtjänstlagen, vilket i praktiken innebär att man får mindre stöd om man exempelvis lider av sviterna av en stroke.

Den som drabbas av en stroke före 65-årsdagen har alltså andra, starkare rättigheter än om personen råkar drabbas dagen efter 65-årsdagen.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Ny Socialtjänstlag

Regeringen har sagt att man tänker modernisera Socialtjänstlagen. Den första versionen av Socialtjänstlagen kom 1981. Senaste översynen gjordes 2001.

Just nu pågår en process som präglas av bred diskussion och debatt, men också seminarier på initiativ av regeringen. Bland annat har SPF Seniorerna deltagit i sådana förberedande seminariediskussioner arrangerade av socialdepartementet.

Regeringen väntas under våren presentera direktiv till den utredning som ska ta fram ett förslag. Möjligt datum för när utredningen ska vara klar är 1 maj 2018.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-04-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas