”Motverka den farliga ensamheten”
Nyheter | Gör något

”Motverka den farliga ensamheten”

Omkring 300 000 äldre känner sig ofta drabbade av ofrivillig ensamhet. Med det följer stora hälsorisker. Men samhället kan möta detta om bara viljan finns.

Jan Arleij
Publicerad 2016-12-28

I Statistiska Centralbyråns undersökningar av svenska levnadsförhållanden uppger var tionde person i åldern 65-74 år, var sjätte i åldern 75-84 år och var tredje i gruppen 85 år och äldre att de känt sig ensamma de senaste två veckorna.

Översatt till hela gruppen fyllda 65 år, uppger då cirka 300 000 äldre uppger att de upplever ensamhet relativt ofta.

Leder till ohälsa

Den påtvingade ensamheten – kanske till följd av att man förlorat make eller maka, vänner, husdjur eller tvingats flytta – medför risker för isolering, nedsatt fysisk och psykisk hälsa, sämre livskvalitet och död i förtid, skriver SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam ett debattinlägg på SVT Opinion.

Även om organisationer som SPF Seniorerna och även om enskilda individer kan göra och också gör stora insatser för medmänniskor, så behövs ”insatser på alla nivåer i samhället för att motverka ensamhet bland seniorer”.

Mycket kan göras

SPF Seniorernas ordförande räknar i debattartikeln upp förslag på en rad områden.

• Bostäder och bostadsområden behöver göras mer tillgängliga och trygga.
• Den låga pension som många pensionärer lever med kan skapa en ekonomisk ofrihet som leder till ensamhet.
• Socialtjänstlagen behöver skärpas så att äldre ges rätt till goda, och inte bara skäliga, levnadsvillkor.
• Samhället och vården saknar bra strategier för att upptäcka när ensamhet leder till psykisk ohälsa.
• Gör som i Danmark – inför lagstadgad rätt till förebyggande hembesök för personer som fyllt 75 år, så att risker för exempelvis fallskador kan åtgärdas.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-12-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas