Demensboende lämnar sjuka ensamma nattetid
Foto Colourbox
Nyheter | Vård | Äldrevård

Demensboende lämnar sjuka ensamma nattetid

Få avvikelserapporter på ett äldreboende betyder inte att verksamheten är problemfri. Tvärtom visar ett fall i Blekinge.

Jan Arleij
Publicerad 2018-12-27

Det är BLT som rapporterar om ett äldreboende i Ronneby kommun.

För lite personal gör att äldre med demenssjukdom lämnas ensamma när personalen inte hinner med.

Inte heller rapporterar man avvikelser och klagomål korrekt, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Rapporterar inte

Det var i slutet av november som IVO gjorde en tillsyn av äldreboendet. Både personal och chefer intervjuades.

Enligt rapporten saknar i princip all personal kunskap kring både dokumentation, utredning och uppföljning.

Under hela 2018 har få avvikelserapporer gjorts trots att det efter intervjuer med personal kommit fram fler händelser som borde rapporterats.

Nattetid

IVO konstaterar också att bemanningen är för låg, både under nattetid och dagtid.

Personalen hinner inte med sociala aktiviteter och ibland hinner de inte ens duscha de äldre, skriver BLT.

Åtgärda direkt

Enligt tillförordnade förvaltningschefen Maria Sevestedt beror okunskapen vad gäller avvikelserapportering på att det har varit hög omsättning på enhetschefsnivå.

Kommunen ska åtgärda bristerna. Senast den 4 mars ska kommunen rapportera tillbaka till IVO.

Lex Sarah fyller 20 år

Lex Sarah tillkom efter att undersköterskan Sarah Wägnert Sjökvist 1997 berättade i Rapport om vanvård på äldreboendet där hon jobbade. Två år efter det ändrades socialtjänstlagen och nu blev anställda inom omsorgen skyldiga att rapportera missförhållanden eller risker till den som bedrev verksamheten, såväl kommunal som privat.

Sarah Wägnert Sjökvist, som namngett bestämmelsen, säger till P4 Sörmland att personal fortfarande inte vet att det är en skyldighet att anmäla missförhållanden.

– Man har varit dålig på att informera personal om när, var och hur man ska göra anmälan. Det finns fortfarande brister.

Syftet med Lex Sarah är att rätta till brister och förhindra att det blir missförhållanden igen. Något Sarah Wägnert Sjökvist tror ibland missförstås.

– Vi anmäler händelser, inte varandra, säger hon.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-12-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas