Gigantiska hål i äldreomsorgen
Äldreminister Lena Hallengren. Foto: Jan Arleij
Nyheter | Omsorg | Äldreomsorg

Gigantiska hål i äldreomsorgen

Utmaningarna för äldreomsorgen i Sverige ökar nu dramatiskt. Det framkom när regeringen gav sin syn på läget.

Jan Arleij
Publicerad 2018-06-25

Äldreminister Lena Hallengren (S) redovisade på en pressträff på måndagen (25/6) vad regeringen har gjort under de fyra åren, och vad man ser som de viktigaste utmaningarna framöver.

Bland annat pekade Lena Hallengren på att det behövs 25 000 fler platser i särskilt boende till 2026, och 47 000 fler personer kommer att behöva hemtjänst. Det i sin tur bygger på att man kan rekrytera 136 000 undersköterskor och vårdbiträden.

Hur ser du på takten eller reformtempot i regeringens arbete med äldreomsorgen de gångna fyra åren?

– Det har hänt rätt så mycket. Förenklad biståndsbedömning, biståndsbedömt trygghetsboende och pengar till bland annat bemanning är viktiga insatser. Som politiker vill man kanske alltid ha mer, men reformtempot har varit hyggligt.

Men äldrefrågorna har varit för lite i fokus under mandatperioden har du själv, och även din företrädare Åsa Regnér, medgett.

– Ja, men det är inte ett betyg till regeringens reformarbete utan snarare till den allmänna debatt vi har i samhället och där äldrefrågorna har kommit skymundan. Det finns ett ganska litet intresse att diskutera äldrepolitik.

Om du skulle få fortsätta som äldreminister – vilken är den enskilt viktigaste reformen de kommande fyra åren?

– Rekrytering av personal till äldreomsorgen. Det är väldigt många personer som behöver rekryteras för att vi ska klara den demografiska utmaning vi nu står mitt uppe i.

Osäkerhet

Sju miljarder till ökad bemanning i äldreomsorgen har varit en central del i regeringens politik de gångna fyra åren.

Utvärderingar visar att pengarna räckt till att anställa omkring fem tusen personer.

Från olika håll har framförts en oro för vad som händer när stödet nu försvinner från 2019.

– Vi får återkomma till vilka satsningar vi kommer att göra. Vi har redan gjort satsningar på välfärden i kommunerna, men det är också viktigt att komma ihåg att det är kommunernas ansvar att anställa i äldreomsorgen och att bygga tillräckligt med särskilda boenden.

Till riksdagen

Skrivelsen kommer nu att överlämnas till riksdagen som kan behandla den efter valet.

Det blir då möjligt för alla partier att lämna in motioner på skrivelsen om hur äldreomsorgen i Sverige ska kunna klaras.

Stora utmaningar väntar

  • Gruppen multisjuka äldre växer och även gruppen äldre med demenssjukdom
  • Det ställer högre krav på personalen och på en förbättrad samordning med hälso- och sjukvården
  • Det behövs ett förbättrat stöd till anhöriga
  • Det är centralt att tillvarata ny teknik i högre utsträckning
Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-06-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas