Plan för äldreomsorg får ris och ros
"Läs mig!" - tusen sidor om äldreomsorgen.
Nyheter | Omsorg | Vård | Reaktioner

Plan för äldreomsorg får ris och ros

Den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen får ros för sitt ambitiösa upplägg men ris för brist på skarpa förslag. Så kan man sammanfatta reaktionerna på det tusensidiga dokumentet.

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-04

I fredags (31/3) la Susanne Rolfner Suvanto fram sin utredning ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer”.

SPF Seniorerna kallar utredningen för gedigen och en ”mycket användbar kunskapsbas för alla berörda aktörer för de beslut och den inriktning som behöver tas vad gäller äldreomsorgen”.

– I utredningen finns många förslag på frågor att utreda vidare, men inte många skarpa förslag. Det är ett bra grepp att planen är långsiktig, omfattar hela femton år och bygger på en genomtänkt och väl formulerad människosyn, säger SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

Skäliga måste bli goda

SPF Seniorerna uppskattar att Susanne Rolfner Suvanto betonar att frågan om skäliga eller goda levnadsvillkor tas med i den kommande översynen av Socialtjänstlagen.

– Mycket inom äldreomsorgen bygger på Socialtjänstlagen, där äldre endast ges rätt till skäliga – och inte goda – levnadsvillkor. Det är en viktig markering att utredningen föreslår att denna fråga tas med i den kommande översynen av Socialtjänstlagen.

Socialtjänstlagen

PRO är inne på samma linje i sin första reaktion på utredningen.

– Vi måste slå fast att Sverige ska ge en äldreomsorg med goda levnadsvillkor, inte skäliga, som nuvarande lagstiftning säger. Det är själva grundförutsättningen. Den frågan avgörs när Socialtjänstlagen nu ska ses över, säger PROs ordförande Christina Tallberg.

För långsamt

Barbro Westerholm (L) ägnar utredningen en kommentar i Liberala Seniorers Nyhetsbrev.

– Det som är nytt är förslag om legitimation för undersköterskor för att höja deras kompetens och status, summerar Barbro Westerholm.

Utredningens perspektiv på att förslag bör genomföras under 2019-2034 är problematiskt.

– Det är som jag ser det en alldeles för lång tid för att exempelvis få till stånd de bostäder som behövs och den samordning av vården och omsorgen som är alldeles nödvändig främst för dem som behöver den men också för anhöriga och dem som arbetar i den och också för samhällsekonomin.

Legitimation

Kommunal välkomnar förslaget om legitimation för undersköterskor.

– Vi ser nu fram emot att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning med uppdraget att se över detaljer i legitimationens innehåll, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas