Regeringen vill pröva ny boendeform
Susanne Rolfner Suvanto lämnar över kvalitetsutredningen till äldreminister Åsa Regnér. Foto Jan Arleij
Nyheter

Regeringen vill pröva ny boendeform

Direktiven till en ny socialtjänstlag kommer före sommaren. Det beskedet ger nu äldreminister Åsa Regnér (S) som också vill se en ny mellanboendeform för seniorer.

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-03

Det var vid en pressträff i fredags (31/3) som Åsa Regnér på en direkt fråga kunde lova att den sedan länge emotsedda starten på en utredning för en ny Socialtjänstlag nu är nära.

SPF Seniorerna har länge krävt en reformerad som säger att äldre inte bara ska ges rätt till skälig levnadsnivå, som det står i dagens Socialtjänstlag, utan till en god levnadsnivå.

Det skulle i praktiken innebära en högre ambitionsnivå för samhällets äldreomsorg, men enligt många bedömare då också till betydligt större kostnader.

Mellanboende

Äldreministern gav ytterligare två löften. Båda anknyter till den utredning av kvaliteten i äldreomsorgen som utredaren Susanne Rolfner Suvanto överlämnade till regeringen i fredags.

•    En ny form av mellanboenden ska tas fram för seniorer.
•    Viss biståndsbedömning ska förenklas.

– När det gäller boendet vill jag att fler äldre ska få bo på ett sätt som motsvarar deras önskemål, säger Åsa Regnér till Senioren.

– Därför har jag låtit socialdepartementet ta fram förslag på en ny form av boende för äldre som inte känner sig trygga med att fortsätta bo hemma med stöd av hemtjänst men inte heller är i behov av så mycket vård och omsorg som särskilt boende ger.

Förslaget kommer enligt Åsa Regnér att presenteras närmare och gå ut på remiss inom en snar framtid.

– Målet är att kunna införa detta under 2018.

Enklare prövning

Den andra förändringen gäller hur enklare biståndsbedömning ska gå till.

”Vissa insatser” inom äldreomsorgen ska kunna ges utan krångliga utredningar med individuell behovsprövning, enligt Åsa Regnér.

– Det kommer att göra det enklare för de äldre som slipper onödiga utredningar och det kommer att minska administrationen hos kommunerna så att de kan fokusera på att ge bra äldreomsorg med hög kvalitet i stället.

– Även det förslaget kommer snart att kunna remitteras och sedan införas under 2018.

Större proposition

Regeringen tycks därmed redan vara på väg att leverera på Susanne Rolfner Suvantos utredning som också har förslag på de områden som gäller ny boendeform för äldre och en förenklad biståndsbedömning.

Kan man förvänta sig en bredare proposition med förslag som bygger på kvalitetsutredningens olika förslag?

– Det är min förhoppning. En ambition är att kunna gå fram till riksdagen med en proposition som bygger på utredningen som en helhet, säger Åsa Regnér till Senioren.

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas