Snart enklare få hemtjänst
Nyheter | Inflytande
Foto Colourbox

Snart enklare få hemtjänst

Det ska bli mindre krångligt att få hemtjänst när den omstridda Linköpingsmodellen görs till lag.

Jan Arleij
Publicerad 2017-12-30

Regeringen har lämnat ett lagförslag till Lagrådet om att kommunerna ska få erbjuda hemtjänst till äldre utan behovsprövning.

– Syftet med det är att underlätta så att man använder utredningsresurser bättre och till dem som verkligen har stora behov, säger äldreminister Åsa Regnér (S).

Större inflytande

Den nya lagen är tänkt att stärka äldre personers självbestämmande, delaktighet och medinflytande över hur deras insatser utförs.

– Ofta är det äldre med anhöriga som själva bäst vet vilka insatser de är i behov av. Med den nya bestämmelsen kan kommuner i högre grad fokusera på kvalitet och nöjdhet, i stället för på inledande utredningsarbete, vilket skapar en tryggare och bättre äldreomsorg, säger Åsa Regnér.

Kan minska behov

Den nya lagen ska också bidra till förebyggande insatser genom att hemtjänsten blir tillgänglig tidigare än i dag.

Politikerna hoppas samtidigt på en effekt av minskat eller uppskjutet behov av mer omfattande äldreomsorg.

I sommar

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

De nya bestämmelserna blir frivilliga för kommunerna att tillämpa.

Det blir också kommunerna själva som får välja åldersgräns, exempelvis 75 eller 80 år, för när det nya arbetssättet ska börja gälla.

Linköpingsmodellen

Många kommuner har redan erbjudit äldre hjälpinsatser utan biståndsbedömning för att göra hjälpen mer lättillgänglig, den så kallade Linköpingsmodellen. I dag tillämpas den i drygt 80 kommuner.

Cirka 50 kommuner har tillämpat modellen men avbrutit, ofta på grund av att de rättsliga förutsättningarna varit oklara. Fler kommuner har varit intresserade men avstått av samma skäl.

Men nu blir alltså den omtvistade modellen lag.

Tidigare skede

Kommuner som redan infört den förenklade beslutsprocessen har haft positiva erfarenheter, enligt Åsa Regnér.

– Vissa kommuner har redan gjort det och tycker själva att resultaten har varit goda av det arbetet. Just för att de tillfälligt har kunnat frigöra resurser och vänta med att göra en mer omfattande utredning till ett senare tillfälle. Kommunerna tycker också att de har fått kontakt med äldre i ett tidigare skede.

Kommunerna positiva

Regeringens förslag innebär att de kommuner som vill kan ge hemtjänstinsatser som exempelvis omvårdnad, städning, handling, trygghetslarm eller annat som kan öka kvaliteten för de äldre utan behovsprövning.

– Vi tycker det här är ett bra förslag som vi länge har påtalat för regeringen att det borde införas. Vi har ett otydligt regelverk idag. Nu kommer de kommuner som vill bevilja hemtjänst utan utredning kunna göra det utan att riskera att bryta mot lagen. Det gynnar de äldre, säger Lena Micko (S), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-12-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas