Linköpingsmodellen på väg att segra
Nyheter | Vändning
- Personalen är det absolut viktigaste för att Sveriges äldre ska få en bra äldreomsorg, säger äldreminister Åsa Regnér (S). Foto: Tomas Södergren

Linköpingsmodellen på väg att segra

Regeringen kommer att föreslå att alla kommuner ska kunna införa Linköpingsmodellen i hemtjänsten. Det säger nu socialminister Åsa Regnér (S).

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-20

Den under många år mycket omdiskuterade Linköpingsmodellen innebär att den äldre själv kan kontakta utförare som kommunen har avtal med.

Fördelarna är att det blir enklare att få hjälp med enklare sysslor i och med att man inte först måste få en utredning i form av en så kallad biståndsbedömning.

IVO stoppade

Men IVO, Inspektionen för vård och omsorg, stoppade modellen för att den inte skulle vara rättssäker. Detta i och med att beslut som ska fattas av en myndighet lämnas över till en privat utförare.

Detta strider mot lagen, vilket också Kammarrätten slog fast i en dom 2015.

För ett år sen gick därför kommunen tillbaka till att göra en individuell biståndsbedömning i varje enskilt ärende.

Kvalitetsplanen

Men nu tycks Linköpingsmodellen åter komma på grön kvist.

Regeringen har i Susanne Rolfner Suvantos utredning Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer utrett hur beslut om viss omsorg och service till äldre ska kunna fattas på ett enklare sätt.

Där har Linköpingsmodellen nämnts som ett exempel. I ett förslag som nu är ute på remiss föreslås också en regeländring till nästa sommar.

Grönt ljus

Det har inte fattats något beslut ännu men kommunalrådet Mikael Sanfridson (S) tolkar utredningens förslag som grönt ljus för att Linköpingsmodellen ska kunna börja användas i kommunen igen.

– Remissen är så tydlig, jag har svårt att se att det finns någon kommun som har invändningar till det här, säger Mikael Sanfridson till P4 Östergötland.

Får om man vill

Äldreminister Åsa Regnér(S) öppnar för modellen i en kommentar till P4 Östergötland:

– De äldre slipper byråkrati i ett tidigt skede och kommunen får kännedom om och etablerar en kontakt med de äldre.

– Vill man inte ha den förenklade biståndsbedömningen utan faktiskt vill ha en utredning så ska man få det. Det tycker jag är en viktig princip.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas