Klarar inte av bygga bostäder till äldre
Nyheter | Brist

Klarar inte av bygga bostäder till äldre

Antalet kommuner som bedömer underskott på särskilda boendeformer för äldre har ökat med elva på ett år. Det visar Boverkets genomgång av läget i Sverige.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-13

Åldersgruppen 80 år och äldre ökar och en planering för särskilda boenden för äldre sker i kommunerna, konstaterar Boverket i rapporten som släpptes på måndagen (13/5).

Men trots detta uppger 92 av landets 290 kommuner att behovet inte kommer att vara täckt om fem år.

Det ser än sämre ut på två års sikt. Då bedömer 101 kommuner att man inte klarar att tillgodose behoven. Det är 21 fler än i fjolårets rapport.

Underskott

En tredje fråga om särskilt boende som Boverket har ställt gäller hur kommunerna bedömer det dagsaktuella utbudet av särskilt boende för äldre.

Då uppger så många som 127 kommuner att man har ett underskott – elva fler kommuner än förra året.

Undersöker varje år

Varje år besvarar kommunerna en enkät från Boverket där de ger sina bedömningar i olika frågor. Med underlag från alla 290 kommuner kan Boverket ge en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2019.

Läget på bostadsmarknaden är fortsatt ansträngt. I 2019 års bostadsmarknadsenkät anger 240 av landets 290 kommuner, eller 83 procent, att det råder underskott på bostäder på den lokala bostadsmarknaden. Det är något färre jämfört med 2017, då antalet kommuner som uppgav underskott var rekordstort.

Höga produktionskostander är det främsta hindret för ett ökat bostadsbyggande, enligt kommunernas svar på enkäten.

Dölj faktaruta

168 kommuner, fyra färre än i fjol, uppger att man har trygghetsbostäder i kommunen.

112 svarar nej på frågan om det finns trygghetsbostäder, vilket är 14 fler än i 2018 års enkät.

På rätt väg

Bara när det gäller förekomsten av seniorbostäder pekar kurvan åt rätt håll. 202 kommuner uppger att man har sådana, vilket är 17 fler än i fjol.

Men fortfarande svarar 77 kommuner att man inte har några seniorbostäder att erbjuda.

Fler siffror

På Boverkets webbplats hittar du sammanställningar av bostadsmarknadsläget på nationell, regional och kommunal nivå för olika grupper på bostadsmarknaden.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-05-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas