Nyheter | Boende

SPF Seniorerna: Smartare planering ett måste

Bostadsbristen för äldre skapar lidande men också proppar i vårdsystemet. Det säger SPF Seniorernas expert.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-16

I början av maj kom Boverkets årliga lägesrapport – en ur äldres perspektiv dyster läsning. Bland annat uppger 101 av landets kommuner att man inte kommer att täcka behoven av särskilt boende om två år.

Blir dyrt

Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, tror att samhället skulle ha mycket att tjäna på att bygga fler särskilda boenden.

– Dagens bristsituation leder till proppar i systemet. Exempelvis blir sjuka äldre kvar på sjukhus för länge. Det blir dyrt för kommunerna.

– Andra tvingas bo kvar hemma med stora hemtjänstinsatser men får ändå inte en tillräckligt bra omsorg. Inte heller någon bra affär för kommunerna, eftersom dålig vård och omsorg alltid blir dyrare i slutänden.

Olika nivåer

Gösta Bucht välkomnar den nya mellanboendeform som regeringen har beslutat om.

– Överhuvudtaget behövs olika nivåer av omsorg, trygghet och stöd. Det blir inte bra varken för individerna eller samhället när alternativen är för få.

Men hur ska samhället ha råd?

– Vänd på det, uppenbarligen har vi ju råd att år efter år låta bristen på särskilt boende fortgå, trots de merkostnader vi får på olika håll i samhället.

Men om pengar finns, varför visar då Boverkets rapport att utvecklingen går bakåt när det gäller inte minst särskilt boende?

– Jag tror att kommuner, regioner och även den nationella nivån måste planera på ett annat sätt än idag. Det krävs att man blir smartare och utgår mer från kunskap om individens behov, inte bara gruppens.

– Exempelvis vet vi sedan ganska många år att det blir både sämre och dyrare att blanda demenssjuka och somatiskt sjuka på samma boende. Vi behöver också förstå värdet av att erbjuda mellanboendeformens trygghet till de som inte behöver särskilt boende men ändå inte kan bo kvar hemma som förr. Det blir bättre för den enskilde och billigare för samhället.

Personal

Den kanske största utmaningen ligger i att lyckas rekrytera tillräckligt med personal till särskilda boenden.

– Svårigheterna man har att locka arbetskraft bidrar nog till att det byggs för få platser ute i kommunerna. Man är på många håll och på goda grunder rädd att inte klara bemanningen, säger Gösta Bucht.

Måste granska

Pensionärsråden i kommunerna har en nyckelroll, menar han.

– De måste hålla koll på sina lokala politiker. Det gäller att göra dem mer medvetna om att det finns åtskilliga individer som far illa i bostadsbristens spår.

Jan Arleij
Publicerad 2019-05-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas