”Ny regering måste sänka flyttskatterna”
Eva Eriksson, SPF Seniorerna.
Nyheter | Bostäder

”Ny regering måste sänka flyttskatterna”

Nästa regering måste prioritera bostadsfrågan. Det kräver Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna och Christian Ekström, vd för Skattebetalarna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-09-12

I valrörelsen har bostadsfrågan varit närmast osynlig, anser de båda.

För att få upp frågan på politikernas bord presenterade man dagen före valdagen en bostadspolitisk rapport med namnet ”Flyttskatterna – låser in seniorer och stänger ute yngre”.

Flyttskatterna

I en debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida redovisar man kärnbudskapet i rapporten.

– Det behövs snabba åtgärder för en mer effektiv användning av befintliga bostäder genom ökad rörlighet. Ett första steg vore att göra det lättare och mindre kostsamt att byta bostad genom en kraftig sänkning av flyttskatterna.

Lång rad krav

Såväl sänkt reavinstbeskattning och slopad uppskovsränta som avskaffat uppskovstak och sänkta stämpelskatter behöver utredas och övervägas, skriver Eva Eriksson och Christian Ekström.

Christian Ekström, vd för Skattebetalarna.

– Det är en kostsam reform, men som måste ställas emot de enorma samhällsekonomiska kostnader som dagens ickefungerande bostadsmarknad för med sig. En väl fungerande bostadsmarknad är en ödesfråga för Sverige.

Det motsatta

Debattörerna pekar på att samtidigt som det råder bostadsbrist i 243 av landets 290 kommuner så står Sverige inför en betydande befolkningsökning i allmänhet och bland äldre i synnerhet.

– Då bostadsbristen är mycket svår att bygga bort inom rimlig tid är det extra viktigt att det befintliga bostadsbeståndet används effektivt, vilket i sin tur kräver ett regelverk som uppmuntrar rörligheten på bostadsmarknaden framför allt för landets äldre.

Men i stället för Sveriges politiker en skattepolitik som gör precis det motsatta, skriver Eva Eriksson och Christian Ekström.

Rapporten i korthet

För ett hushåll som bott 30 år i en villa med rikets genomsnittliga försäljningspris (cirka 3 miljoner kronor) uppgår skattekostnaden vid försäljning till cirka 550 000 kronor.
Adderas mäklararvode ökar den totala flyttkostnaden till cirka 610 000 kronor.
Kvarvarande kapital räcker då endast till en bostadsrätt på cirka 60 kvadratmeter.

Källa: SPF Seniorerna och Skattebetalarna

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-09-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas