Hearing om bostadsbrist för äldre
Nyheter | Bostäder

Hearing om bostadsbrist för äldre

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) och äldreminister Åsa Regnér (S) höll under tisdagen en hearing om hur bristen på äldrebostäder ska kunna åtgärdas. Med på mötet finns SPF Seniorernas bostadspolitiske expert Fredrik von Platen.

Jan Arleij
Publicerad 2016-10-25

Regeringen kallade på tisdagsförmiddagen (25 oktober) till hearingen med anledning av att det nya investeringsstödet för fler äldrebostäder finns tillgängligt från 1 november.

Avgörande för om stödet ska fungera och reformen bli en framgång är att stödet verkligen söks av kommunerna. Ett skäl som regeringen använde för att skrota Alliansregeringens investeringsstöd till äldrebostäder var just att kommunerna inte i tillräcklig utsträckning var intresserade av att söka stödet.

Nu vill man stämma av läget med aktörerna på marknaden.

– Trots att det finns en bred samsyn om att äldrebostadsbristen liksom den generella bostadsbristen är viktiga samhällsproblem har de fortsatt att öka, skriver Peter Eriksson och Åsa Regnér i sin inbjudan till hearingen.

– Nu har vi ett nytt investeringsstöd på plats, men vad behövs mer för att vi ska klara att bygga bort bostadsbristen för äldre?

Mellanboendeform

De här tre frågorna ville ministrarna ha aktörernas syn på, erfar senioren.se:

• Varför råder äldrebostadsbrist i sådan utsträckning att flera kommuner till och med har svårt att verkställa sina beslut om beviljade bostäder i exempelvis särskilt boende?
• Kan det nya investeringsstödet vara en del i lösningen?
• Finns det andra politiska reformer som är angelägna för att komma åt frågan? Exempelvis en ny sorts ”mellanboendeform” eller andra åtgärder som rör det ordinarie bostadsbeståndet?

Olika aktörer

Med på hearingen var bland annat representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Stockholms äldreborgarråd Clara Lindblom (V), Dan Sehlberg från Svenska Vårdfastigheter AB, Birgitta Seeman från Seniorgården AB, Maria Mannerholm från Micasa Fastigheter i Stockholm AB och förutom SPF Seniorernas Fredrik von Platen finns pensionärsorganisationerna på plats med en representant från SKPF.

Över hundra kommuner

När investeringsstödet presenterades i somras var Åsa Regnér optimistisk om intresset.

– Över hundra kommuner har idag brist på äldreboenden, så att det här stödet är efterlängtat råder det ingen tvekan om. Att bygga bort den bristen är en viktig del av att utveckla den svenska modellen, sa Åsa Regnér.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Det nya stödet

Stödet får lämnas för ny- eller ombyggnation av så kallade klassiska äldreboenden, av hyresrätter för äldre på den ordinära bostadsmarknaden som trygghetsboenden och för anpassning av gemensamma lokaler i anslutning till bostadshus.

Regeringen har för 2016 avsatt 150 miljoner för investeringsstödet, ett belopp som regeringen beräknar successivt ska öka till 400 miljoner 2018.

Investeringsstödet innebär enligt regeringen att det ska finnas en stimulans för att bygga såväl klassiska äldreboenden som trygghetsbostäder och olika former av mellanboenden. Det innebär också att det ska finnas ett stöd för att bygga om och anpassa lägenheter i befintligt bestånd.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-10-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas