Almedalen: Krav på tillgängligare bostäder
Nyheter | Samarbete
Foto: Malin Ericsson / Region Gotland

Almedalen: Krav på tillgängligare bostäder

Tillgängligheten får stå tillbaka för bostadsbristen. Det måste regering och riksdag ändra på snarast.

Jan Arleij
Publicerad 2016-07-04

Det kräver SPF Seniorerna och ytterligare tre organisationer i ett gemensamt upprop.

– De tillgänglighetsproblem som finns idag innebär redan stora kostnader för samhället. Äldre blir fångar i sina bostäder med risk för ohälsa och förtida flytt till särskilt boende som följd, skriver organisationerna.

Trots uppenbara mänskliga och samhällsekonomiska vinster med ökad tillgänglighet och användbarhet ägnas dessa frågor för liten uppmärksamhet från politiskt håll, menar man.

Samtidigt vet alla att den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning innebär att behovet av tillgänglighet ökar kraftigt framöver.

Två vägar fram

Regering och riksdag måste istället säkerställa en långsiktig, jämlik och socialt hållbar bostadspolitik, kräver uppropet som visar på två vägar.

Det måste bli stopp på de ”stegvisa urholkningar av tillgänglighetslagstiftningen som vi bevittnat under de senaste åren”.

– Att införa ytterligare lättnader i tillgänglighetskraven kommer inte att leda till att det byggs fler bostäder i Sverige. Däremot kommer det att få stora negativa följder för den växande andelen äldre och personer med funktionsnedsättning.

Den andra vägen fram är att följa förslagen som finns i Ewa Samuelssons utredning ”Bostäder att bo kvar i”. Inte minst behöver samhället ett kraftigt utbyggt hisstöd.

Utspel direkt

Det är fyra av organisationerna bakom Tillgänglighetsarenan i Almedalen som står bakom uppropet: SPF Seniorerna, Lunds universitet, Hissförbundet och dhr.

Uppropet delades ut i samband med att Tillgänglighetsarenan öppnade på måndagsmorgonen.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-07-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas