Nyheter | Ödesfråga

– Kan bli dyrt slå två flugor i en smäll

Går det att bygga ett nytt miljonprogram utan att urholka tillgänglighetskraven? Det är frågan för SPF Seniorernas sista seminarium för dagen.

Jan Arleij
Publicerad 2016-07-04

Tillgänglighetslagstiftningen har satts under press av bostadsbristen och flyktingkrisen. Samtidigt finns det exempel på att det går att bygga billiga bostäder som uppfyller kraven i byggreglerna.

Den beskrivningen av verkligheten ger de fem organisationer som genomför Tillgänglighetsarenan under måndagen i Almedalen.

Paneldebatt

Grundfrågan har därmed löpt som en röd tråd genom heldagen: hur ska äldres och funktionsnedsattas intressen av fler och bättre bostäder kunna tillgodoses när landet står mitt i en djup bostadsbrist och behovet att bygga mycket och snabbt är akut.

En paneldebatt med bland andra Caroline Szyber, KD, ordförande i riksdagens civilutskott och riksdagsledamoten Lars Eriksson (S) belyste att frågeställningen måste bevakas noga av intresseorganisationer som företräder äldre och funktionsnedsatta.

Delar oron

– Jag kan dela oron för att man bygger men går runt tillgänglighetskraven. Vi behöver tala om från politiskt håll att vi vill gå före och visa hur det här ska kunna gå till genom exempelvis anvisningar till allmännyttan, sa Caroline Szyber.

Lars Eriksson meddelade att beredning av olika förslag, bland annat Ewa Samuelssons utredning som kom för knappt ett år sedan, nu pågår för fullt i regeringskansliet.

Bland annat tittar man på ett stöd att bygga fler hissar, något som SPF Seniorerna och Hissförbundet argumenterat för i en rapport som släpptes i vintras.

Stöd på gång

– Det kommer ett investeringsstöd, fortsatte Lars Eriksson som dock betonade att alla parter måste våga diskutera kostnaderna för att bygga mer och tillgängligt.

– Det är inga småpengar som staten och fastighetsägarna ska lägga upp. Därför måste det finnas en pragmatism i det här när vi ska bygga så mycket som vi nu måste göra.

Men var går då gränsen till den lagstiftning som finns? undrade moderatorn Artur Ringart.

– Det som kostar och som måste betalas också av de boende måste faktiskt vägas in.

Vara beredd avstå

Caroline Szyber var delvis inne på samma linje.

– Kanske kan man inte ha råd att bygga hiss till våningen högst upp i ett hus. Då kanske man också får välja att avstå från att bo högst upp.

Snart brännhet fråga

SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam som också fanns med i panelen uppmanade politikerna och partierna att tänka efter före, det vill säga nu.

– Förr handlade debatten mycket om studenternas behov. Sen har diskussionen kretsat kring de nyanlända sen. Snart kommer politikerna att få ta ställning till nästa grupp, seniorerna.

– Agera nu för när behoven sätter in på allvar för oss fyrtiotalister så blir det väldigt, väldigt mycket att leverera, förvarnade Christina Rogestam, som sedan gav politikerna ett ”råd”:

Satsa rätt nu

– Se till att satsa en rejäl del av det kommande stora bostadspaketet på att bygga trygghetsbostäder. Kom ihåg att om det byggs nytt som är bra att flytta till så kommer vi också att lämna många stora bostäder till yngre familjer.

SPF Seniorernas ordförande avslutade dagen med att överlämna det upprop som Tillgänglighetsarenan gick ut med tidigare på måndagen, och som kräver att regering och riksdag inte ställer kraven på byggande av fler bostäder och att öka tillgängligheten i dagens och morgondagens bostadsbestånd emot varandra i regeringens kommande bostadspolitiska beslut och satsningar.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-07-04
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas