”Alla kan återhämta sig oavsett ålder”
Henrik Söder och Hillevi Brändt berättade. Foto Jan Arleij
Nyheter | Själen

”Alla kan återhämta sig oavsett ålder”

Äldres psykiska ohälsa behöver göras mer synlig. Men också förståelsen för att det aldrig är för sent att få ett bra liv.

Jan Arleij
Publicerad 2017-10-04

Det var två av huvudbudskapen när riksförbundet Hjärnkoll anordnade ett frukostseminarium på onsdagen (4/10) i Stockholm.

Två seniorer trädde fram och berättade om sina erfarenheter. Hillevi Brändt och Henrik Söder beskrev vad de anser vara viktigt när det gäller bemötande och hur man kan förbättra stödet till äldre med psykisk ohälsa.

Återhämtning

Henrik Söder drabbades i unga år av schizofreni och Hillevi Brändt av bipolär sjukdom. Deras berättelser handlar om felmedicinering och allvarliga missgrepp inom en underutvecklad psykvård.

Henrik Söder skildrade 40 år av sorg, men berättade också om hopp, återhämtning och glädjen över att få barn.

– Alla kan återhämta sig oavsett ålder, betonade han.

Bemötandet

Bemötandets betydelse, att bli lyssnad på och att det ”professionella ställer sig på vår planhalva” var ett huvudbudskap som Hillevi Brändt framhöll.

– När vi ställer oss frågan hur vi blir bättre på att bemöta äldre med psykisk ohälsa så är en viktig sak att komma ihåg att det inte är någon skillnad på äldre och yngre. Behoven att bli tagen på allvar är desamma.

Ny satsning

Riksförbundet Hjärnkoll driver ett nystartat projekt som går ut på att seniorer med erfarenhet av psykisk ohälsa berättar om sina erfarenheter.

Som så kallade seniorambassadörer kan personer som Hillevi Brändt och Henrik Söder bokas in för att hålla föredrag för de som vill veta mer om hur man kan hantera och bemöta behoven hos äldre som mår psykiskt dåligt.

Så bokar man en ambassadör

SPF Seniorernas föreningar är välkomna att boka en seniorambassadör.

Men det kostar. För halvdagsuppdrag (eller kortare) 3 500 kronor, vilket till allra största del går till ambassadören själv.

– En del mindre organisationer med lite tajtare budget har kunnat samarbeta med exempelvis församlingar eller studieförbund för att arrangera föreläsningsevenemang, berättar Hjärnkolls projektledare Karin Forsberg.

Mer information finns på Hjärnkolls hemsida.

Dölj faktaruta

– Det finns stora behov inom många områden. Äldreomsorg, primärvård, geriatrik, föreningsliv, kyrkan, studieverksamhet och på andra mötesplatser kan man göra insatser för att förbättra stödet till äldre med psykisk ohälsa, säger Caroline Lindström, som är kommunikatör vid Hjärnkoll.

Berättelsen

Vid frukostseminariet medverkade även Susanne Rolfner Suvanto, tidigare regeringens utredare för en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.

– Vi talar ofta om supermormor men inte om mormor som super. Andelen självmord är störst bland gruppen äldre män med obehandlade depressioner.

– Det finns mycket att göra för att få en mer verklighetsnära bild av seniorer. Då blir den egna berättelsen helt central för att öppna våra hjärtan för nya insikter och ny kunskap.

”Viktigt område”

Bland åhörarna i den fullsatta seminarielokalen fanns även SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström.

– Jag tror att det här området kommer att bli allt viktigare att engagera sig i. Gruppen äldre är så stor och den psykiska ohälsan så utbredd att vi måste göra mer, från många olika håll i samhället.

Redan idag betyder SPF Seniorernas föreningsverksamhet att mycken ensamhet kan förebyggas, menar Peter Sikström.

– Äldre pressas idag från olika håll. De med svagast ekonomi får allt svårare att ha råd med enkla saker som att äta lunch på stan eller att gå en studiecirkel, och äldre som sitter i otillgängliga bostäder kan också komma att påtvingas en ensamhet.

– I förlängningen av detta hotar psykisk ohälsa.

Det är Hjärnkoll

Hjärnkoll är ett riksförbund. Visionen är att ”alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt”.

Mellan 2009 och 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Handisam/Myndigheten för delaktighet i samarbete med NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Sedan 2015 är Hjärnkoll ett riksförbund med styrelse och kansli.

Runt om i landet finns flera regionala Hjärnkollföreningar som på olika sätt arbetar för att förändra attityderna till psykisk ohälsa.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-10-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas