Pskyisk ohälsa vanligt bland äldre – men det går att förebygga
Nyheter | psykisk ohälsa
Foto: Getty Images

Pskyisk ohälsa vanligt bland äldre – men det går att förebygga

Psykisk ohälsa bland äldre är så vanligt att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. Men det går att förebygga. Det skriver Folkhälsomyndigheten som tagit fram ett nytt kunskapsunderlag i ämnet.

Jan Hagberg
Publicerad 2021-09-07

Var tredje kvinna och var femte man över 77 år uppger att de har besvär av ångest. Även besvär av depression är så vanligt bland äldre att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. Det skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande efter den lägesbild de har tagit fram.

Eftersom kunskapen om förekomst, symptom och behandling dessutom är begränsad, både bland äldre och deras anhöriga samt viktiga aktörer, får därför många äldre inte rätt hjälp i rätt tid.

Social gemenskap och socialt stöd

– Ångest och depression kan ofta missuppfattas som en naturlig del av åldrandet och ohälsan kan därför vara svår att upptäcka. Med det här kunskapsunderlaget vill vi ge både en lägesbild och exempel på åtgärder som är bra för det psykiska välbefinnandet och som förebygger psykisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I kunskapsunderlaget lyfts bland annat social gemenskap och socialt stöd fram som viktiga åtgärder. Fysisk aktivitet, goda matvanor och en meningsfull vardag är andra viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande och kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa.

Stora skillnader mellan grupper

Det är också stora skillnader mellan olika grupper. Bland äldre som oftare mår psykiskt dåligt finns kvinnor, personer med sämre ekonomi och personer som bor ensamma, visar Folkhälsomyndighetens lägesbild.

Dessutom har äldre personer också en ojämlik tillgång på behandling där de till exempel mer sällan får specialiserad psykiatrisk vård samtidigt som äldre är den grupp där störst andel använder antidepressiv medicin.

– Viktiga områden nu är därför att öka kunskaper om psykisk ohälsa bland äldre och deras anhöriga och bland de aktörer som möter äldre för att upptäcka riskfaktorer och stärka friskfaktorer hos äldre. Vi behöver också öka fokus på faktorer som kan förebygga psykisk ohälsa och visa på hur viktiga aktörer kan minska psykisk ohälsa genom att arbeta förebyggande, säger Sara Fritzell.

 

 

Jan Hagberg
Publicerad 2021-09-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas