”Därför så viktigt med anhörigas egen dag”
Foto: Getty Images
Nyheter | Stöd

”Därför så viktigt med anhörigas egen dag”

Den årliga anhörigdagen - den 6 oktober – är här och med den en hel anhörigvecka med olika evenemang runtom i landets kommuner.

Jan Arleij
Publicerad 2021-10-06

På Bräcke Diakoni pågår sedan ett år ett projekt kallat ”I nöd och lust”, med stöd av SPF Seniorerna, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (Nka) och Anhörigas riksförbund. Allmänna arvsfonden gör det hela ekonomiskt möjligt.

Projektledare är Lisa Schjelde. Hon är socionom som bland annat arbetat som stödpedagog och de senaste åren som verksamhetschef inom äldreomsorg i Göteborg och Alingsås.

Lisa Schjelde.

– Ju mer jag fått sätta mig in i situationen som anhöriga befinner sig i desto mer får jag se hur tungt, komplext och svårt det kan vara. Att det då finns en dag ägnat att uppmärksamma alla anhöriga är så viktigt!

Varför är det viktigt med en särskild anhörigdag?

– Anhöriga behöver få erkänsla och erkännande för det arbete de gör, och vi alla behöver få bättre förståelse för vad det kan innebära, så att vi kan vara ett bättre stöd för dem vi har nära oss och som är anhöriga. Dessutom måste politiker få upp ögonen ”på riktigt” så att stöd finns enkelt och tillgängligt, och utan evig kamp.

Berätta om projektet, vad är det ni ska åstadkomma?

– Det riktar sig till personer över 65 år som vårdar en partner i deras gemensamma hem. Projektets övergripande mål är att minska psykisk ohälsa hos dessa personer.

Hur då?

– Genom att lyfta anhörigas situation, och visa på att man inte är ensam om att känna sig uttröttad, frustrerad, ilsken, ledsen, skamsen, skuldbetyngd, och om att ha ”mörka tankar”, så kan den tunga psykiska bördan många går med lättas på. Det gör att man mår bättre.

Hur ska ni åstadkomma detta?

– Genom att göra ett antal filmer som visar olika delar, dilemman och situationer man kan befinna sig i som anhörigvårdare. Baserat på filmerna skapar vi sedan ett skriftligt samtalsmaterial för att underlätta för reflektion och samtal om dessa ämnen. Filmerna kan stå för sig själva, men vi tänker oss att de och samtalsmaterialet ska användas i samtalsgrupper och studiecirklar.

Mer konkret, vad ska filmerna handla om?

– Vi har tre övergripande ämnen i projektet som är beröring, opratat och våld, övergrepp och kränkningar. Vi försöker sprida sprida information om ämnena i olika sammanhang som webinarier, föreläsningar och andra tillfällen när vi blir inbjudna där det finns personer som möter anhöriga.

Vilka är ni bakom projektet?

– Det är Stiftelsen Bräcke diakoni som driver projektet. Tillsammans med mig arbetar Helena Holmberg som är sjuksköterska och Martina Liljedahl, som är kommunikatör. Både Helena och jag har mångårig erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen, men nu får vi möjligheten att verkligen fördjupa oss i anhörigas situation. Värdefullt!

SPF Seniorerna finns alltså med på ett hörn.

– Ja, i projektet arbetar vi nära och regelbundet med vår ledningsgrupp där SPF Seniorerna ingår. Med sina olika egenskaper hjälper de att oss stöta och blöta idéer, de ger handledning och hjälper till att säkerställa vi är på rätt väg. Sen blir SPF Seniorerna med så många medlemmar en viktig hjälp för oss att nå ut med vårt material och budskap till fler.

Ni ska framträda på Anhörigriksdagen i november. Vad kommer det att handla om?

– Det blir ett samtal om ämnet våld, övergrepp och kränkningar. Det saknas mycket forskning om våld mot äldre och ännu mer luckor är det om man lyfter in faktorer som sjukdom och anhörigskap. Det handlar om hur våld kan yttra sig, om hur en person kan hamna i en situation där hen gör saker hen inte vill och hur man kan göra för att förebygga våld i relationen.

Det är anhörigdagen

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella Anhörigdagen och Anhörigveckan som äger rum den veckan då den 6 oktober infaller. Syftet med evenemangen för att ge energi och inspiration till dem som stöttar.

Nationella Anhörigdagen instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund år 2005.

I år får den svenska nationella anhörigdagen sällskap av sin europeiska motsvarighet European Carers Day.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-10-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas