Liberalerna vill se plan mot ensamhet
Nyheter | Valet 2018 | Valet 2018

Liberalerna vill se plan mot ensamhet

Frihet från ofrivillig ensamhet är en av kärnorna i Liberalernas valmanifest.

Jan Arleij
Publicerad 2018-09-01

Partiets 24-sidiga valmanifest ”Försvara friheten” har underrubriken ”2018 års vägval för Sverige och Europa” och släpptes den 13 augusti.

De äldrepolitiska förslagen samlas under rubriken ”Liberala vägval för att öka alla människors frihet”.

Här hittar man långtgående formuleringar som att partiet ”vill se en genomgripande översyn av pensionssystemet” och att äldre med hemtjänst ”ska kunna få mat lagad i hemmet”.

Bestämma mer

Vården är i fokus för flera förslag. Kömiljarden ska återinföras, men den ska omfatta hela vårdkedjan och särskilt ”ta hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov”.

En underrubrik lyder ”Frihet för årsrika”. Här talas om att öka makten och självbestämmandet för äldre.

”Du ska bestämma när du går i pension, hur du vill ha din äldreomsorg och vilket som ska vara ditt äldreboende.”

Hejda ensamhet

Liberalerna har tidigare i somras också presenterat en rapport på temat äldres ensamhet, ”Ingen ska behöva dö ensam – Liberala förslag för frihet från ofrivillig ensamhet”.

Men också i valmanifestet berörs frågan: ”Social gemenskap ska få ett större utrymme i både hemtjänsten och särskilda boenden för äldre. Kraften i det civila samhället ska bättre tillvaratas för att bryta social isolering. Ingen i Sverige ska behöva lämna livet i ensamhet”.

Jan Arleij
Publicerad 2018-09-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas